Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

thủ tục hành chính giải quyết từ 01/01/2022 đến 30/5/2022

Ngày 30/05/2022 14:11:43

1

000.09.29.H56-220527-0004

VŨ ĐÌNH XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

2

000.09.29.H56-220527-0003

PHẠM VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

3

000.09.29.H56-220527-0002

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

4

000.09.29.H56-220527-0001

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

5

000.09.29.H56-220526-1003

VŨ THỊ HƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

6

000.09.29.H56-220526-1001

MAI THỊ HOA

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

7

000.09.29.H56-220526-1002

NGUYỄN MINH TOÀN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

8

000.09.29.H56-220525-1001

MAI VĂN DUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

9

000.09.29.H56-220525-1002

MAI CÔNG CƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

10

000.09.29.H56-220525-0002

VŨ THỊ CẬY

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

11

000.09.29.H56-220525-0001

NGUYỄN HỮU NAM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/05/2022

25/05/2022

12

000.09.29.H56-220524-0010

MAI THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

13

000.09.29.H56-220524-0009

PHẠM VĂN VƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

14

000.09.29.H56-220524-0008

PHẠM THỊ THẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

15

000.09.29.H56-220524-0007

PHẠM QUANG HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

16

000.09.29.H56-220524-0006

PHẠM THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

17

000.09.29.H56-220524-0005

NGUYỄN THỊ MƠ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

18

000.09.29.H56-220524-0004

TỐNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

19

000.09.29.H56-220524-0003

PHẠM VĂN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

20

000.09.29.H56-220524-0002

NGUYỄN VĂN TRINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

21

000.09.29.H56-220524-0001

TRỊNH THỊ GIANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

22

000.09.29.H56-220524-1001

PHÙNG THỊ LĨNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

23

000.09.29.H56-220524-1002

MAI THỊ DIỆU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

24

000.09.29.H56-220524-1003

VŨ THỊ PHƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

25

000.09.29.H56-220524-1004

NGUYỄN VĂN THUẬN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

26

000.09.29.H56-220517-1001

PHẠM VĂN THẮNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

17/05/2022

17/05/2022

27

000.09.29.H56-220517-1002

VŨ VĂN MẠNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/05/2022

17/05/2022

28

000.09.29.H56-220517-1003

PHẠM VĂN PHÚC

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/05/2022

17/05/2022

29

000.09.29.H56-220513-1001

PHẠM ĐÌNH HÒA

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/05/2022

13/05/2022

30

000.09.29.H56-220513-1002

MAI THẾ KHUYÊN

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/05/2022

13/05/2022

31

000.09.29.H56-220513-1003

VŨ HUY ĐẠI

Thủ tục đăng ký kết hôn

13/05/2022

13/05/2022

32

000.09.29.H56-220513-1004

VŨ THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/05/2022

13/05/2022

33

000.09.29.H56-220510-0009

MAI DUY THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

34

000.09.29.H56-220510-0008

MAI NHƯ THU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

35

000.09.29.H56-220510-0007

ĐỒNG VĂN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

36

000.09.29.H56-220510-0006

PHẠM THỊ CẢNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

37

000.09.29.H56-220510-0005

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

38

000.09.29.H56-220510-0004

PHẠM VĂN QUẢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

39

000.09.29.H56-220510-0003

PHẠM THỊ CẦN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

40

000.09.29.H56-220510-0002

MAI THỊ LOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

41

000.09.29.H56-220510-0001

TRẦN THỊ HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

42

000.09.29.H56-220509-1005

PHẠM MINH CHUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/05/2022

09/05/2022

43

000.09.29.H56-220509-1001

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/05/2022

09/05/2022

44

000.09.29.H56-220509-1002

NGUYỄN THỊ LỤA

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/05/2022

09/05/2022

45

000.09.29.H56-220509-1003

MAI NHƯ THU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/05/2022

09/05/2022

46

000.09.29.H56-220509-1004

VŨ VĂN ĐỨC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/05/2022

09/05/2022

47

000.09.29.H56-220506-1001

MAI THỊ MƠ

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/05/2022

06/05/2022

48

000.09.29.H56-220506-1002

PHẠM VĂN THẢO

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/05/2022

06/05/2022

49

000.09.29.H56-220505-1001

MAI CHẤN CƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/05/2022

05/05/2022

50

000.09.29.H56-220505-1002

NGUYỄN BÁ KHÁNH

Thủ tục đăng ký kết hôn

05/05/2022

05/05/2022

51

000.09.29.H56-220505-1003

NGUYỄN DUY TÙNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/05/2022

05/05/2022

52

000.09.29.H56-220427-1003

CAO VĂN LỘC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/04/2022

27/04/2022

53

000.09.29.H56-220427-1002

NGUYỄN THỊ THU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/04/2022

27/04/2022

54

000.09.29.H56-220427-1001

PHẠM THỊ YẾN

Thủ tục đăng ký kết hôn

27/04/2022

27/04/2022

55

000.09.29.H56-220427-0010

LÊ THỊ THU HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

56

000.09.29.H56-220427-0009

HOÀNG VĂN HÀNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

57

000.09.29.H56-220427-0008

PHẠM THỊ LINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

58

000.09.29.H56-220427-0007

BÙI VĂN TRƯỜNG GIANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

59

000.09.29.H56-220427-0006

MAI NHƯ HỢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

60

000.09.29.H56-220427-0005

TRẦN VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

61

000.09.29.H56-220427-0004

MAI VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

62

000.09.29.H56-220427-0003

MAI NHƯ THU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

63

000.09.29.H56-220427-0002

NGUYỄN VĂN DŨNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

64

000.09.29.H56-220427-0001

NGUYỄN BÁ THÁI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/04/2022

27/04/2022

65

000.09.29.H56-220422-0008

ĐẶNG VĂN LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

66

000.09.29.H56-220422-0007

MAI NGỌC CẢNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

67

000.09.29.H56-220422-0006

TRẦN VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

68

000.09.29.H56-220422-0005

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

69

000.09.29.H56-220422-0004

MAI THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

70

000.09.29.H56-220422-0003

MAI THẾ MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

71

000.09.29.H56-220422-0002

MAI THỊ THÙY

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

72

000.09.29.H56-220422-0001

Mai Sỹ Tình

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/04/2022

22/04/2022

73

000.09.29.H56-220421-1001

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/04/2022

21/04/2022

74

000.09.29.H56-220419-1001

HOÀNG VĂN QUÝ

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/04/2022

19/04/2022

75

000.09.29.H56-220419-0001

PHAN VĂN CHIẾN

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2022

19/04/2022

76

000.09.29.H56-220418-0008

PHẠM ĐÌNH PHÊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

77

000.09.29.H56-220418-0007

MAI THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

78

000.09.29.H56-220418-0006

MAI ĐỨC TOÀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

79

000.09.29.H56-220418-0005

NGHIÊM THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

80

000.09.29.H56-220418-0004

NGUYỄN THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

81

000.09.29.H56-220418-0003

MAI XUÂN SANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

82

000.09.29.H56-220418-0002

LÊ THỊ LOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

83

000.09.29.H56-220418-0001

NGUYỄN BÁ THUẦN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/04/2022

18/04/2022

84

000.09.29.H56-220415-1001

LÊ TRUNG ĐIỆP

Thủ tục đăng ký kết hôn

15/04/2022

15/04/2022

85

000.09.29.H56-220413-0010

BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

86

000.09.29.H56-220413-0009

LÊ QUANG CÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

87

000.09.29.H56-220413-0008

MAI THỊ ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

88

000.09.29.H56-220413-0007

MAI VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

89

000.09.29.H56-220413-0006

MAI VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

90

000.09.29.H56-220413-0005

PHẠM THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

91

000.09.29.H56-220413-0004

PHẠM VĂN HOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

92

000.09.29.H56-220413-0003

PHẠM THỊ DÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

93

000.09.29.H56-220413-0002

NGUYỄN THỊ TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

94

000.09.29.H56-220413-0001

MAI NGỌC ĐIỂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/04/2022

13/04/2022

95

000.09.29.H56-220413-1001

PHẠM VĂN PHONG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/04/2022

13/04/2022

96

000.09.29.H56-220413-1002

MAI THỊ LOAN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/04/2022

13/04/2022

97

000.09.29.H56-220408-1002

DƯƠNG THỊ LAN ANH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/04/2022

08/04/2022

98

000.09.29.H56-220408-1003

MAI THỊ MƠ

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/04/2022

08/04/2022

99

000.09.29.H56-220408-1001

MAI XUÂN THỦY

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/04/2022

08/04/2022

100

000.09.29.H56-220404-0007

MAI THỊ UYẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

101

000.09.29.H56-220404-0006

MAI THỊ QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

102

000.09.29.H56-220404-0005

TRẦN THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

103

000.09.29.H56-220404-0004

TRẦN THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

104

000.09.29.H56-220404-0003

PHẠM THỊ PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

105

000.09.29.H56-220404-0002

VŨ VĂN HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

106

000.09.29.H56-220404-0001

MAI SỸ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/04/2022

04/04/2022

107

000.09.29.H56-220401-1004

NGUYỄN THỊ LIÊN

Thủ tục đăng ký kết hôn

01/04/2022

01/04/2022

108

000.09.29.H56-220401-1003

ĐẶNG THỊ LÝ

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2022

01/04/2022

109

000.09.29.H56-220401-1002

MAI VĂN VŨ

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/04/2022

01/04/2022

110

000.09.29.H56-220401-1001

HÀ THỊ THU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/04/2022

01/04/2022

111

000.09.29.H56-220329-1001

THỊNH VĂN CHIẾN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/03/2022

29/03/2022

112

000.09.29.H56-220329-1002

MAI THỊ HẬU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/03/2022

29/03/2022

113

000.09.29.H56-220324-1002

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/03/2022

24/03/2022

114

000.09.29.H56-220324-1001

MAI CẢNH QUANG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/03/2022

24/03/2022

115

000.09.29.H56-220323-0010

MAI THỊ DIỆU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

116

000.09.29.H56-220323-0009

TRẦN THỊ VIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

117

000.09.29.H56-220323-0008

PHẠM ĐÌNH TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

118

000.09.29.H56-220323-0007

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

119

000.09.29.H56-220323-0006

NGUYẾN THỊ YÊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

120

000.09.29.H56-220323-0005

MAI VĂN THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

121

000.09.29.H56-220323-0004

MAI VĂN VIỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

122

000.09.29.H56-220323-0003

ĐÀO VĂN HỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

123

000.09.29.H56-220323-0002

VŨ VĂN ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

124

000.09.29.H56-220323-0001

NGUYỄN THỊ NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/03/2022

23/03/2022

125

000.09.29.H56-220321-1001

MAI VĂN SƠN

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/03/2022

21/03/2022

126

000.09.29.H56-220321-0007

phạm ngọc dịch

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

127

000.09.29.H56-220321-0006

mai thị hằng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

128

000.09.29.H56-220321-0005

nguyễn đức lượng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

129

000.09.29.H56-220321-0004

MAI THẾ LƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

130

000.09.29.H56-220321-0003

MAI VĂN MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

131

000.09.29.H56-220321-0002

PHÙNG THỊ LAN ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/03/2022

21/03/2022

132

000.09.29.H56-220321-0001

MAI THẾ PHÚ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

21/03/2022

21/03/2022

133

000.09.29.H56-220317-0009

MAI NGỌC MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

134

000.09.29.H56-220317-0008

NGUYỄN VĂN NAM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

135

000.09.29.H56-220317-0007

MAI SỸ BỐN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

136

000.09.29.H56-220317-0006

TRẦN THỊ THƠM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

137

000.09.29.H56-220317-0005

PHẠM THỊ HOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

138

000.09.29.H56-220317-0004

TRẦN THỊ NGOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

139

000.09.29.H56-220317-0003

VÌ THỊ MÓN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

140

000.09.29.H56-220317-0002

MAI THẾ HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

141

000.09.29.H56-220317-0001

MAI THỊ LOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/03/2022

17/03/2022

142

000.09.29.H56-220316-1001

PHẠM VĂN CHIẾN

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/03/2022

16/03/2022

143

000.09.29.H56-220316-1002

TRẦN ĐỨC GIANG

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/03/2022

16/03/2022

144

000.09.29.H56-220316-1003

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/03/2022

16/03/2022

145

000.09.29.H56-220315-1001

THỊNH THỊ ÁNH

Thủ tục đăng ký kết hôn

15/03/2022

15/03/2022

146

000.09.29.H56-220315-1002

VŨ THỊ NHUNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

15/03/2022

15/03/2022

147

000.09.29.H56-220311-1001

BÙI ĐÌNH TRUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/03/2022

11/03/2022

148

000.09.29.H56-220310-1001

NGUYỄN BÁ CẢNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10/03/2022

10/03/2022

149

000.09.29.H56-220310-1002

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10/03/2022

10/03/2022

150

000.09.29.H56-220310-1004

NGUYỄN TÀI ĐỨC

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/03/2022

10/03/2022

151

000.09.29.H56-220310-1003

MAI NGỌC TUÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10/03/2022

10/03/2022

152

000.09.29.H56-220308-1002

PHẠM THANH TÙNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/03/2022

08/03/2022

153

000.09.29.H56-220308-0008

MAI VĂN PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

154

000.09.29.H56-220308-0007

NGUYỄN VĂN HUY

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

155

000.09.29.H56-220308-0006

MAI THẾ HOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

156

000.09.29.H56-220308-0005

PHẠM THỊ NHUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

157

000.09.29.H56-220308-0004

NGUYỄN TÀI DỤNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

158

000.09.29.H56-220308-0003

ĐỖ ĐỨC TRƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

159

000.09.29.H56-220308-0002

NGUYỄN THỊ QUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

160

000.09.29.H56-220308-0001

TRẦN THỊ THOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/03/2022

08/03/2022

161

000.09.29.H56-220308-1001

MAI THỊ DỊU

Thủ tục đăng ký kết hôn

08/03/2022

08/03/2022

162

000.09.29.H56-220301-1001

phan văn sửu

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2022

01/03/2022

163

000.09.29.H56-220301-1002

TRỊNH VĂN THƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2022

01/03/2022

164

000.09.29.H56-220228-0010

PHẠM VĂN CƯỜNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

28/02/2022

28/02/2022

165

000.09.29.H56-220228-0009

TRẦN THỊ SEN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

166

000.09.29.H56-220228-0008

PHẠM VĂN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

167

000.09.29.H56-220228-0007

MAI VĂN AN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

168

000.09.29.H56-220228-0006

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

169

000.09.29.H56-220228-0005

BÙI THỊ TRÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

170

000.09.29.H56-220228-0004

MAI ĐÌNH HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

171

000.09.29.H56-220228-0003

MAI VĂN TƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

172

000.09.29.H56-220228-0002

PHẠM BÁ KỲ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

173

000.09.29.H56-220228-0001

PHẠM VĂN HOÀNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2022

28/02/2022

174

000.09.29.H56-220225-1002

TRẦN VĂN ĐỊNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2022

25/02/2022

175

000.09.29.H56-220225-1001

HÀ THỊ DẦN

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2022

25/02/2022

176

000.09.29.H56-220222-0012

MAI THỊ DỊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

177

000.09.29.H56-220222-0011

LÊ VĂN TỚI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

178

000.09.29.H56-220222-0010

TRƯƠNG THỊ HOÃN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

179

000.09.29.H56-220222-0009

MAI VĂN RƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

180

000.09.29.H56-220222-0008

MAI THỊ LƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

181

000.09.29.H56-220222-0007

VŨ THỊ NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

182

000.09.29.H56-220222-0006

NGUYỄN VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

183

000.09.29.H56-220222-0005

PHẠM QUANG PHÚ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

184

000.09.29.H56-220222-0004

NGUYỄN VĂN BẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

185

000.09.29.H56-220222-0003

MAI THỊ THIỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

186

000.09.29.H56-220222-0002

TRẦN VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

187

000.09.29.H56-220222-0001

MAI THỊ TOÀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/02/2022

22/02/2022

188

000.09.29.H56-220221-0001

MAI VĂN BẮC

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

21/02/2022

22/02/2022

189

000.09.29.H56-220217-0011

MAI CHẤN TƯỞNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/02/2022

17/02/2022

190

000.09.29.H56-220217-0010

ĐINH HỊ UYÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/02/2022

17/02/2022

191

000.09.29.H56-220217-0009

ĐỊNH VĂN MẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

192

000.09.29.H56-220217-0008

MAI THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

193

000.09.29.H56-220217-0007

HOÀNG THỊ TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

194

000.09.29.H56-220217-0006

HOÀNG VĂN BÀNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

195

000.09.29.H56-220217-0005

MAI CHẤN XÃ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

196

000.09.29.H56-220217-0004

THỊNH VĂN ỔN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

197

000.09.29.H56-220217-0003

VŨ VĂN THỦY

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

198

000.09.29.H56-220217-0002

MAI THỊ LUYẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

199

000.09.29.H56-220217-0001

PHẠM BÁ SÁNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/02/2022

17/02/2022

200

000.09.29.H56-220217-1002

MAI XUÂN SƠN

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/02/2022

17/02/2022

201

000.09.29.H56-220217-1001

NGUYỄN VĂN TUẤN

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/02/2022

17/02/2022

202

000.09.29.H56-220214-1001

MAI THỊ HÀ

Thủ tục đăng ký kết hôn

14/02/2022

15/02/2022

203

000.09.29.H56-220214-1002

NGUYỄN THỊ THÚY

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/02/2022

15/02/2022

204

000.09.29.H56-220210-1001

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/02/2022

11/02/2022

205

000.09.29.H56-220210-1002

VŨ THỊ THƠM

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/02/2022

11/02/2022

206

000.09.29.H56-220210-1003

TRẦN THỊ VUI

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/02/2022

11/02/2022

207

000.09.29.H56-220210-1004

PHẠM THỊ THÚY

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10/02/2022

11/02/2022

208

000.09.29.H56-220208-1001

MAI NGỌC HẢI

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/02/2022

08/02/2022

209

000.09.29.H56-220208-0009

BÙI ĐÌNH MINH

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

08/02/2022

08/02/2022

210

000.09.29.H56-220208-0008

MAI VĂN ĐẢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

211

000.09.29.H56-220208-0007

MAI XUÂN THẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

212

000.09.29.H56-220208-0006

NGUYỄN THỊ MỪNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

213

000.09.29.H56-220208-0005

MAI VĂN TUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

214

000.09.29.H56-220208-0004

VŨ VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

215

000.09.29.H56-220208-0003

VŨ VĂN THIẾT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

216

000.09.29.H56-220208-0002

PHẠM THỊ OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

217

000.09.29.H56-220208-0001

NGUYỄN THỊ LÁI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/02/2022

08/02/2022

218

000.09.29.H56-220126-0014

NGUYỄN VIẾT XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

219

000.09.29.H56-220126-0013

ĐINH THỊ LOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

220

000.09.29.H56-220126-0012

PHẠM VĂN HUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

221

000.09.29.H56-220126-0011

VŨ HUY KHÁNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

222

000.09.29.H56-220126-0010

PHẠM VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

223

000.09.29.H56-220126-0009

MAI NGỌC PHƯỚC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

224

000.09.29.H56-220126-0008

PHẠM VĂN SỸ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

225

000.09.29.H56-220126-0007

PHẠM VĂN SỸ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

226

000.09.29.H56-220126-0006

MAI THỊ HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

227

000.09.29.H56-220126-0005

PHẠM VĂN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

228

000.09.29.H56-220126-0004

MAI THỊ DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

229

000.09.29.H56-220126-0003

HÀ THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

230

000.09.29.H56-220126-0002

HOÀNG VĂN TÚ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

231

000.09.29.H56-220126-0001

HOÀNG VĂN THẨN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/01/2022

26/01/2022

232

000.09.29.H56-220126-1001

MAI NGỌC TÙNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

26/01/2022

26/01/2022

233

000.09.29.H56-220126-1002

NGHIÊM THỊ HẰNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

26/01/2022

26/01/2022

234

000.09.29.H56-220121-0008

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

235

000.09.29.H56-220121-0007

MAI ĐÌNH SONG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

236

000.09.29.H56-220121-0006

PHẠM VĂN HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

237

000.09.29.H56-220121-0005

NGHIÊM THỊ TƯƠI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

238

000.09.29.H56-220121-0004

MAI VIẾT TUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

239

000.09.29.H56-220121-0003

NGUYỄN VĂN TOÀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

240

000.09.29.H56-220121-0002

NGUYỄN VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

241

000.09.29.H56-220121-0001

VŨ THỊ ĐỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/01/2022

21/01/2022

242

000.09.29.H56-220120-1004

mai thị hoa

Thủ tục đăng ký kết hôn

20/01/2022

20/01/2022

243

000.09.29.H56-220120-1001

MAI THỊ AN

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/01/2022

20/01/2022

244

000.09.29.H56-220120-1002

nghiêm văn tiến

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/01/2022

20/01/2022

245

000.09.29.H56-220120-1003

NGUYỄN TÀI TIẾN

Thủ tục đăng ký kết hôn

20/01/2022

20/01/2022

246

000.09.29.H56-220119-1001

PHẠM THỊ TÍNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/01/2022

20/01/2022

247

000.09.29.H56-220119-1002

MAI THỊ LUYẾN

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/01/2022

20/01/2022

248

000.09.29.H56-220119-1003

nguyễn viết xuân

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/01/2022

20/01/2022

249

000.09.29.H56-220119-1004

LẠI THỊ YẾN

Thủ tục đăng ký kết hôn

19/01/2022

20/01/2022

250

000.09.29.H56-220119-1005

MAI THỊ HẢI

Thủ tục đăng ký kết hôn

19/01/2022

20/01/2022

251

000.09.29.H56-220117-1001

VŨ VĂN CHUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2022

18/01/2022

252

000.09.29.H56-220117-1002

TRẦN ĐÌNH HOAN

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2022

18/01/2022

253

000.09.29.H56-220117-1003

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/01/2022

18/01/2022

254

000.09.29.H56-220117-1004

NGHIÊM THỊ THOA

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2022

18/01/2022

255

000.09.29.H56-220117-1005

PHẠM THỊ VUI

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/01/2022

18/01/2022

256

000.09.29.H56-220105-1001

NGUYỄN VĂN SƠN

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/01/2022

05/01/2022

257

000.09.29.H56-220105-0007

MAI SỸ MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

258

000.09.29.H56-220105-0006

MAI NGỌC CƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

259

000.09.29.H56-220105-0005

LÊ THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

260

000.09.29.H56-220105-0004

PHẠM THANH HUÊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

261

000.09.29.H56-220105-0003

PHẠM THỊ HƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

262

000.09.29.H56-220105-0002

MAI NGỌC ĐIỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

263

000.09.29.H56-220105-0001

PHẠM THỊ THOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2022

05/01/2022

thủ tục hành chính giải quyết từ 01/01/2022 đến 30/5/2022

Đăng lúc: 30/05/2022 14:11:43 (GMT+7)

1

000.09.29.H56-220527-0004

VŨ ĐÌNH XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

2

000.09.29.H56-220527-0003

PHẠM VĂN THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

3

000.09.29.H56-220527-0002

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

4

000.09.29.H56-220527-0001

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/05/2022

27/05/2022

5

000.09.29.H56-220526-1003

VŨ THỊ HƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

6

000.09.29.H56-220526-1001

MAI THỊ HOA

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

7

000.09.29.H56-220526-1002

NGUYỄN MINH TOÀN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/05/2022

26/05/2022

8

000.09.29.H56-220525-1001

MAI VĂN DUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

9

000.09.29.H56-220525-1002

MAI CÔNG CƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

10

000.09.29.H56-220525-0002

VŨ THỊ CẬY

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/05/2022

25/05/2022

11

000.09.29.H56-220525-0001

NGUYỄN HỮU NAM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/05/2022

25/05/2022

12

000.09.29.H56-220524-0010

MAI THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

13

000.09.29.H56-220524-0009

PHẠM VĂN VƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

14

000.09.29.H56-220524-0008

PHẠM THỊ THẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

15

000.09.29.H56-220524-0007

PHẠM QUANG HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

16

000.09.29.H56-220524-0006

PHẠM THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

17

000.09.29.H56-220524-0005

NGUYỄN THỊ MƠ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

18

000.09.29.H56-220524-0004

TỐNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

19

000.09.29.H56-220524-0003

PHẠM VĂN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

20

000.09.29.H56-220524-0002

NGUYỄN VĂN TRINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

21

000.09.29.H56-220524-0001

TRỊNH THỊ GIANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/05/2022

24/05/2022

22

000.09.29.H56-220524-1001

PHÙNG THỊ LĨNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

23

000.09.29.H56-220524-1002

MAI THỊ DIỆU

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

24

000.09.29.H56-220524-1003

VŨ THỊ PHƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

25

000.09.29.H56-220524-1004

NGUYỄN VĂN THUẬN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/05/2022

24/05/2022

26

000.09.29.H56-220517-1001

PHẠM VĂN THẮNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

17/05/2022

17/05/2022

27

000.09.29.H56-220517-1002

VŨ VĂN MẠNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/05/2022

17/05/2022

28

000.09.29.H56-220517-1003

PHẠM VĂN PHÚC

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/05/2022

17/05/2022

29

000.09.29.H56-220513-1001

PHẠM ĐÌNH HÒA

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/05/2022

13/05/2022

30

000.09.29.H56-220513-1002

MAI THẾ KHUYÊN

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/05/2022

13/05/2022

31

000.09.29.H56-220513-1003

VŨ HUY ĐẠI

Thủ tục đăng ký kết hôn

13/05/2022

13/05/2022

32

000.09.29.H56-220513-1004

VŨ THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/05/2022

13/05/2022

33

000.09.29.H56-220510-0009

MAI DUY THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

34

000.09.29.H56-220510-0008

MAI NHƯ THU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

35

000.09.29.H56-220510-0007

ĐỒNG VĂN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

36

000.09.29.H56-220510-0006

PHẠM THỊ CẢNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

37

000.09.29.H56-220510-0005

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

38

000.09.29.H56-220510-0004

PHẠM VĂN QUẢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

39

000.09.29.H56-220510-0003

PHẠM THỊ CẦN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

40

000.09.29.H56-220510-0002

MAI THỊ LOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

41

000.09.29.H56-220510-0001

TRẦN THỊ HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/05/2022

10/05/2022

42

000.09.29.H56-220509-1005

PHẠM MINH CHUNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/05/2022

09/05/2022

43

000.09.29.H56-220509-1001

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/05/2022

09/05/2022