Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 7

Ngày 15/09/2020 09:34:06

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-200715-1003

Mai Văn Đồng

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/07/2020

16/07/2020

2

000.09.29.H56-200715-1002

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

15/07/2020

15/07/2020

3

000.09.29.H56-200715-1001

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

15/07/2020

15/07/2020

4

000.09.29.H56-200715-0007

Hoàng Văn Quyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

5

000.09.29.H56-200715-0006

Nguyễn Văn Thuỷ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

6

000.09.29.H56-200715-0005

Mai Thị hương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

7

000.09.29.H56-200715-0004

Trần Văn Ngọc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

8

000.09.29.H56-200715-0003

Mai Thị Sáng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

9

000.09.29.H56-200715-0002

Lê Đức Khắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

10

000.09.29.H56-200715-0001

Phan văn Mạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

11

000.09.29.H56-200714-0006

Vũ Văn Dân

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

12

000.09.29.H56-200714-0005

Nguyễn Văn nguyệt

Thủ tục đăng ký khai tử

14/07/2020

14/07/2020

13

000.09.29.H56-200714-0004

Mai Xuân Bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

14

000.09.29.H56-200714-0003

thôn 4, nga tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

15

000.09.29.H56-200714-0002

Nguyễn Công Giang

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

16

000.09.29.H56-200714-0001

Hoàng Thị Nguyệt

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

17

000.09.29.H56-200713-0003

Phạm Thị Thu Trang

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

13/07/2020

14/07/2020

18

000.09.29.H56-200713-0002

Trần Thị Vân

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/07/2020

13/07/2020

19

000.09.29.H56-200713-0001

Vũ Thị êm

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/07/2020

13/07/2020

20

000.09.29.H56-200706-0003

Mai Văn Việt

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

21

000.09.29.H56-200706-0002

Thịnh Thị Thủy

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

22

000.09.29.H56-200706-0001

Nguyễn Bá Tuấn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

23

000.09.29.H56-200702-0004

Mai Xuân Tin

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/07/2020

02/07/2020

24

000.09.29.H56-200702-0003

Mai Văn Bắc

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

02/07/2020

02/07/2020

25

000.09.29.H56-200702-0002

Mai Văn Bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/07/2020

02/07/2020

26

000.09.29.H56-200702-0001

Lê Thị Ngọc

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/07/2020

02/07/2020

27

000.09.29.H56-200701-0001

Nguyễn Trọng Tuyến

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/07

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 7

Đăng lúc: 15/09/2020 09:34:06 (GMT+7)

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-200715-1003

Mai Văn Đồng

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/07/2020

16/07/2020

2

000.09.29.H56-200715-1002

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

15/07/2020

15/07/2020

3

000.09.29.H56-200715-1001

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

15/07/2020

15/07/2020

4

000.09.29.H56-200715-0007

Hoàng Văn Quyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

5

000.09.29.H56-200715-0006

Nguyễn Văn Thuỷ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

6

000.09.29.H56-200715-0005

Mai Thị hương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

7

000.09.29.H56-200715-0004

Trần Văn Ngọc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

8

000.09.29.H56-200715-0003

Mai Thị Sáng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

9

000.09.29.H56-200715-0002

Lê Đức Khắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

10

000.09.29.H56-200715-0001

Phan văn Mạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/07/2020

15/07/2020

11

000.09.29.H56-200714-0006

Vũ Văn Dân

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

12

000.09.29.H56-200714-0005

Nguyễn Văn nguyệt

Thủ tục đăng ký khai tử

14/07/2020

14/07/2020

13

000.09.29.H56-200714-0004

Mai Xuân Bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

14

000.09.29.H56-200714-0003

thôn 4, nga tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

15

000.09.29.H56-200714-0002

Nguyễn Công Giang

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

16

000.09.29.H56-200714-0001

Hoàng Thị Nguyệt

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/07/2020

14/07/2020

17

000.09.29.H56-200713-0003

Phạm Thị Thu Trang

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

13/07/2020

14/07/2020

18

000.09.29.H56-200713-0002

Trần Thị Vân

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/07/2020

13/07/2020

19

000.09.29.H56-200713-0001

Vũ Thị êm

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/07/2020

13/07/2020

20

000.09.29.H56-200706-0003

Mai Văn Việt

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

21

000.09.29.H56-200706-0002

Thịnh Thị Thủy

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

22

000.09.29.H56-200706-0001

Nguyễn Bá Tuấn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

06/07/2020

07/07/2020

23

000.09.29.H56-200702-0004

Mai Xuân Tin

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/07/2020

02/07/2020

24

000.09.29.H56-200702-0003

Mai Văn Bắc

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

02/07/2020

02/07/2020

25

000.09.29.H56-200702-0002

Mai Văn Bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/07/2020

02/07/2020

26

000.09.29.H56-200702-0001

Lê Thị Ngọc

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/07/2020

02/07/2020

27

000.09.29.H56-200701-0001

Nguyễn Trọng Tuyến

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/07