Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 11/2020

Ngày 29/01/2021 14:43:13

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-210115-0003

MAI THỊ THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

2

000.09.29.H56-210115-0002

VŨ HUY KHÁNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

3

000.09.29.H56-210115-0001

NGUYỄN VĂN DŨNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

4

000.09.29.H56-210115-1001

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục đăng ký kết hôn

15/01/2021

15/01/2021

5

000.09.29.H56-210114-0001

MAI THỊ NGUYỆT

Thủ tục đăng ký kết hôn

14/01/2021

14/01/2021

6

000.09.29.H56-210113-1001

MAI VĂN CHIẾN

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/01/2021

14/01/2021

7

000.09.29.H56-210112-0010

MAI THỊ LĨNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

8

000.09.29.H56-210112-0009

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

9

000.09.29.H56-210112-0008

MAI THỊ HUẾ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

10

000.09.29.H56-210112-0007

MAI THỊ NGOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

11

000.09.29.H56-210112-0006

PHẠM VĂN HUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

12

000.09.29.H56-210112-0005

MAI THỊ HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

13

000.09.29.H56-210112-0004

MAI THỊ BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

14

000.09.29.H56-210112-0003

ĐINH VĂN ĐỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

15

000.09.29.H56-210112-0002

LÊ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

16

000.09.29.H56-210112-0001

MAI THỊ THI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

17

000.09.29.H56-210108-0006

LÊ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

08/01/2021

08/01/2021

18

000.09.29.H56-210108-0005

HÀ VĂN QUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

19

000.09.29.H56-210108-0004

PHẠM VĂN BIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

20

000.09.29.H56-210108-0003

LƯU THỊ THUỶ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

21

000.09.29.H56-210108-0002

ĐỖ VĂN TÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

22

000.09.29.H56-210108-0001

MAI THẾ HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

23

000.09.29.H56-210105-0002

PHẠM NGỌC TÚ LINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/01/2021

05/01/2021

24

000.09.29.H56-210105-0001

THỊNH VĂN HOÀNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/01/2021

05/01/2021

25

000.09.29.H56-201230-0001

PHẠM QUỲNH NHƯ

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/12/2020

31/12/2020

26

000.09.29.H56-201228-0005

LÊ QUANG CÔNG

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

28/12/2020

28/12/2020

27

000.09.29.H56-201228-0004

ĐOÀN VĂN SINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

28

000.09.29.H56-201228-0003

LÊ THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

29

000.09.29.H56-201228-0002

phạm văn tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

30

000.09.29.H56-201228-0001

PHẠM VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

31

000.09.29.H56-201225-1001

TRẦN THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/12/2020

25/12/2020

32

000.09.29.H56-201225-0001

MAI NGỌC LINH

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/12/2020

25/12/2020

33

000.09.29.H56-201222-0009

TRẦN THỊ THUÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

34

000.09.29.H56-201222-0008

MAI VĂN NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

35

000.09.29.H56-201222-0007

TRẦN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

36

000.09.29.H56-201222-0006

NGUYỄN THỊ YÊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

37

000.09.29.H56-201222-0005

PHẠM VĂN LÊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

38

000.09.29.H56-201222-0004

PHẠM THỊ NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

39

000.09.29.H56-201222-0003

NGHIÊM VĂN THIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

40

000.09.29.H56-201222-0002

vũ thị vui

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

41

000.09.29.H56-201222-0001

TRẦN THỊ THẮM

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/12/2020

22/12/2020

42

000.09.29.H56-201221-0007

NGUYỄN THÀNH VINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

43

000.09.29.H56-201221-0006

NGUYỄN THỊ THỤC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

44

000.09.29.H56-201221-0005

NGUYỄN VĂN NĂNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

45

000.09.29.H56-201221-0004

NGUYỄN VĂN THÌN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

46

000.09.29.H56-201221-0003

BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

47

000.09.29.H56-201221-0002

MAI THỊ ĐỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

48

000.09.29.H56-201221-0001

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

49

000.09.29.H56-201218-1001

BÙI ĐÌNH MINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/12/2020

18/12/2020

50

000.09.29.H56-201218-0013

MAI VĂN LỰC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/12/2020

18/12/2020

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

51

000.09.29.H56-201109-0008

VŨ NGUYỄN NGỌC HÂN

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/11/2020

10/11/2020

52

000.09.29.H56-201109-0007

NGUYỄN TÀI ĐÔNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

53

000.09.29.H56-201109-0006

ĐỒNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

54

000.09.29.H56-201109-0005

TRẦN THỊ HẠNH

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

55

000.09.29.H56-201109-0004

MAI VĂN ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

56

000.09.29.H56-201109-0003

PHẠM VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

57

000.09.29.H56-201109-0002

MAI THỊ CẨM TÚ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

58

000.09.29.H56-201109-0001

PHẠM THỊ HƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

59

000.09.29.H56-201106-1002

PHẠM QUANG LINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/11/2020

06/11/2020

60

000.09.29.H56-201106-0002

PHẠM THỊ CẦN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

06/11/2020

06/11/2020

61

000.09.29.H56-201106-0001

MAI THỊ THƯ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

06/11/2020

06/11/2020

62

000.09.29.H56-201106-1001

MAI XUÂN SƠN

Thủ tục đăng ký kết hôn

06/11/2020

06/11/2020

63

000.09.29.H56-201105-0004

LÊ VĂN XÔ

Thủ tục đăng ký khai tử

05/11/2020

06/11/2020

64

000.09.29.H56-201105-0003

nguyễn thị mơ

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/11/2020

05/11/2020

65

000.09.29.H56-201105-0002

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/11/2020

05/11/2020

66

000.09.29.H56-201105-0001

MAI XUÂN HUÂN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

05/11/2020

05/11/2020

67

000.09.29.H56-201104-0005

nguyễn thị mơ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

04/11/2020

04/11/2020

68

000.09.29.H56-201104-0004

Mai Thị Hạnh

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

04/11/2020

04/11/2020

69

000.09.29.H56-201104-0003

Mai ngọc Bảy

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

70

000.09.29.H56-201104-0002

MAI THỊ LUYẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

71

000.09.29.H56-201104-0001

MAI CHẤN XA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

72

000.09.29.H56-201103-0006

MAI THỊ THỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

73

000.09.29.H56-201103-0005

PHẠM VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

74

000.09.29.H56-201103-0004

NGUYỄN TRUNG SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

75

000.09.29.H56-201103-0003

MAI THỊ TƯƠI

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

03/11/2020

03/11/2020

76

000.09.29.H56-201103-0002

TRẦN THỊ MỸ

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

03/11/2020

03/11/2020

77

000.09.29.H56-201103-0001

CAO VĂN CÔNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/11/2020

03/11/2020

1

2

TD-OneGate © .

·

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 11/2020

Đăng lúc: 29/01/2021 14:43:13 (GMT+7)

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-210115-0003

MAI THỊ THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

2

000.09.29.H56-210115-0002

VŨ HUY KHÁNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

3

000.09.29.H56-210115-0001

NGUYỄN VĂN DŨNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/01/2021

15/01/2021

4

000.09.29.H56-210115-1001

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục đăng ký kết hôn

15/01/2021

15/01/2021

5

000.09.29.H56-210114-0001

MAI THỊ NGUYỆT

Thủ tục đăng ký kết hôn

14/01/2021

14/01/2021

6

000.09.29.H56-210113-1001

MAI VĂN CHIẾN

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/01/2021

14/01/2021

7

000.09.29.H56-210112-0010

MAI THỊ LĨNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

8

000.09.29.H56-210112-0009

PHẠM THỊ ĐÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

9

000.09.29.H56-210112-0008

MAI THỊ HUẾ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

10

000.09.29.H56-210112-0007

MAI THỊ NGOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

11

000.09.29.H56-210112-0006

PHẠM VĂN HUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

12

000.09.29.H56-210112-0005

MAI THỊ HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

13

000.09.29.H56-210112-0004

MAI THỊ BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

14

000.09.29.H56-210112-0003

ĐINH VĂN ĐỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

15

000.09.29.H56-210112-0002

LÊ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

16

000.09.29.H56-210112-0001

MAI THỊ THI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2021

13/01/2021

17

000.09.29.H56-210108-0006

LÊ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

08/01/2021

08/01/2021

18

000.09.29.H56-210108-0005

HÀ VĂN QUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

19

000.09.29.H56-210108-0004

PHẠM VĂN BIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

20

000.09.29.H56-210108-0003

LƯU THỊ THUỶ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

21

000.09.29.H56-210108-0002

ĐỖ VĂN TÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

22

000.09.29.H56-210108-0001

MAI THẾ HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/01/2021

08/01/2021

23

000.09.29.H56-210105-0002

PHẠM NGỌC TÚ LINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/01/2021

05/01/2021

24

000.09.29.H56-210105-0001

THỊNH VĂN HOÀNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/01/2021

05/01/2021

25

000.09.29.H56-201230-0001

PHẠM QUỲNH NHƯ

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/12/2020

31/12/2020

26

000.09.29.H56-201228-0005

LÊ QUANG CÔNG

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

28/12/2020

28/12/2020

27

000.09.29.H56-201228-0004

ĐOÀN VĂN SINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

28

000.09.29.H56-201228-0003

LÊ THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

29

000.09.29.H56-201228-0002

phạm văn tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

30

000.09.29.H56-201228-0001

PHẠM VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/12/2020

28/12/2020

31

000.09.29.H56-201225-1001

TRẦN THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/12/2020

25/12/2020

32

000.09.29.H56-201225-0001

MAI NGỌC LINH

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/12/2020

25/12/2020

33

000.09.29.H56-201222-0009

TRẦN THỊ THUÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

34

000.09.29.H56-201222-0008

MAI VĂN NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

35

000.09.29.H56-201222-0007

TRẦN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

36

000.09.29.H56-201222-0006

NGUYỄN THỊ YÊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

37

000.09.29.H56-201222-0005

PHẠM VĂN LÊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

38

000.09.29.H56-201222-0004

PHẠM THỊ NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

39

000.09.29.H56-201222-0003

NGHIÊM VĂN THIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

40

000.09.29.H56-201222-0002

vũ thị vui

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/12/2020

22/12/2020

41

000.09.29.H56-201222-0001

TRẦN THỊ THẮM

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/12/2020

22/12/2020

42

000.09.29.H56-201221-0007

NGUYỄN THÀNH VINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

43

000.09.29.H56-201221-0006

NGUYỄN THỊ THỤC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

44

000.09.29.H56-201221-0005

NGUYỄN VĂN NĂNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

45

000.09.29.H56-201221-0004

NGUYỄN VĂN THÌN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

46

000.09.29.H56-201221-0003

BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

47

000.09.29.H56-201221-0002

MAI THỊ ĐỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

48

000.09.29.H56-201221-0001

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/12/2020

21/12/2020

49

000.09.29.H56-201218-1001

BÙI ĐÌNH MINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/12/2020

18/12/2020

50

000.09.29.H56-201218-0013

MAI VĂN LỰC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/12/2020

18/12/2020

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

51

000.09.29.H56-201109-0008

VŨ NGUYỄN NGỌC HÂN

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/11/2020

10/11/2020

52

000.09.29.H56-201109-0007

NGUYỄN TÀI ĐÔNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

53

000.09.29.H56-201109-0006

ĐỒNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

54

000.09.29.H56-201109-0005

TRẦN THỊ HẠNH

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/11/2020

09/11/2020

55

000.09.29.H56-201109-0004

MAI VĂN ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

56

000.09.29.H56-201109-0003

PHẠM VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

57

000.09.29.H56-201109-0002

MAI THỊ CẨM TÚ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

58

000.09.29.H56-201109-0001

PHẠM THỊ HƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/11/2020

09/11/2020

59

000.09.29.H56-201106-1002

PHẠM QUANG LINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/11/2020

06/11/2020

60

000.09.29.H56-201106-0002

PHẠM THỊ CẦN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

06/11/2020

06/11/2020

61

000.09.29.H56-201106-0001

MAI THỊ THƯ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

06/11/2020

06/11/2020

62

000.09.29.H56-201106-1001

MAI XUÂN SƠN

Thủ tục đăng ký kết hôn

06/11/2020

06/11/2020

63

000.09.29.H56-201105-0004

LÊ VĂN XÔ

Thủ tục đăng ký khai tử

05/11/2020

06/11/2020

64

000.09.29.H56-201105-0003

nguyễn thị mơ

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/11/2020

05/11/2020

65

000.09.29.H56-201105-0002

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/11/2020

05/11/2020

66

000.09.29.H56-201105-0001

MAI XUÂN HUÂN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

05/11/2020

05/11/2020

67

000.09.29.H56-201104-0005

nguyễn thị mơ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

04/11/2020

04/11/2020

68

000.09.29.H56-201104-0004

Mai Thị Hạnh

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

04/11/2020

04/11/2020

69

000.09.29.H56-201104-0003

Mai ngọc Bảy

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

70

000.09.29.H56-201104-0002

MAI THỊ LUYẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

71

000.09.29.H56-201104-0001

MAI CHẤN XA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/11/2020

04/11/2020

72

000.09.29.H56-201103-0006

MAI THỊ THỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

73

000.09.29.H56-201103-0005

PHẠM VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

74

000.09.29.H56-201103-0004

NGUYỄN TRUNG SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/11/2020

03/11/2020

75

000.09.29.H56-201103-0003

MAI THỊ TƯƠI

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

03/11/2020

03/11/2020

76

000.09.29.H56-201103-0002

TRẦN THỊ MỸ

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

03/11/2020

03/11/2020

77

000.09.29.H56-201103-0001

CAO VĂN CÔNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/11/2020

03/11/2020

1

2

TD-OneGate © .

·