Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ 01/8 ĐẾN 15/8

Ngày 15/09/2020 10:17:06

1

000.09.29.H56-200814-1001

MAI VĂN VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/08/2020

14/08/2020

2

000.09.29.H56-200814-1002

PHẠM THÁI TÂM

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/08/2020

14/08/2020

3

000.09.29.H56-200814-0006

THỊNH VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2020

14/08/2020

4

000.09.29.H56-200814-0005

THỊNH THỊ THU PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

5

000.09.29.H56-200814-0004

Phạm Hồng Phúc

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

14/08/2020

14/08/2020

6

000.09.29.H56-200814-0003

Nguyễn Văn Linh

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

7

000.09.29.H56-200814-0002

Nguyễn Thị Nhài

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

8

000.09.29.H56-200814-0001

Nguyễn Văn Chiến

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

9

000.09.29.H56-200813-0003

NGUYỄN THỊ OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

10

000.09.29.H56-200813-0002

Trịnh Như khuê

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

11

000.09.29.H56-200813-0001

phạm bá hưng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

12

000.09.29.H56-200812-0005

HÀ VĂN TRÍ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

13

000.09.29.H56-200812-0004

NGUYỄN VĂN ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

14

000.09.29.H56-200812-0003

NGUYỄN VĂN CAO

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

12/08/2020

12/08/2020

15

000.09.29.H56-200812-0002

Phạm Thị Thảo

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

12/08/2020

12/08/2020

16

000.09.29.H56-200812-0001

Đỗ Văn Trường

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

17

000.09.29.H56-200811-0004

MAI NGỌC HÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

18

000.09.29.H56-200811-0003

VŨ VĂN ĐỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

19

000.09.29.H56-200811-0002

MAI THỊ LỰU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

20

000.09.29.H56-200811-0001

MAI THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

21

000.09.29.H56-200810-0009

ĐÀO VĂN TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

22

000.09.29.H56-200810-0008

ĐÀO VĂN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

23

000.09.29.H56-200810-0007

Mai Thị Sáng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

24

000.09.29.H56-200810-0006

Phan Thị Quỳnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

25

000.09.29.H56-200810-1001

ĐÀO VĂN HỌC

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/08/2020

10/08/2020

26

000.09.29.H56-200810-0005

Bùi Thị Bích

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

27

000.09.29.H56-200810-0004

Bùi Đình Hạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

28

000.09.29.H56-200810-0003

Bùi Thị Bích

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

29

000.09.29.H56-200810-0002

NGUYỄN THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

30

000.09.29.H56-200810-0001

LÊ HUY ĐẠT

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

31

000.09.29.H56-200807-1001

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/08/2020

07/08/2020

32

000.09.29.H56-200807-0003

Nguyễn Công Sơn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

33

000.09.29.H56-200807-0002

NGUYỄN CÔNG CẢNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

34

000.09.29.H56-200807-0001

Nguyễn thị Khuyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

35

000.09.29.H56-200806-1001

VŨ MẠNH TOÀN

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

36

000.09.29.H56-200806-0002

TRẦN NGUYỄN AN NHIÊN

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

37

000.09.29.H56-200806-0001

MAI THỊ ĐÀO

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

38

000.09.29.H56-200805-1001

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

05/08/2020

06/08/2020

39

000.09.29.H56-200804-1001

nguyễn văn linh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/08/2020

04/08/2020

40

000.09.29.H56-200804-0002

Nguyễn Văn Cường

Thủ tục đăng ký kết hôn

03/08/2020

04/08/2020

41

000.09.29.H56-200804-0001

Bùi Văn Huy

Thủ tục đăng ký kết hôn

03/08/2020

04/08/2020

42

000.09.29.H56-200803-0001

MAI THỊ UYÊN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ 01/8 ĐẾN 15/8

Đăng lúc: 15/09/2020 10:17:06 (GMT+7)

1

000.09.29.H56-200814-1001

MAI VĂN VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/08/2020

14/08/2020

2

000.09.29.H56-200814-1002

PHẠM THÁI TÂM

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/08/2020

14/08/2020

3

000.09.29.H56-200814-0006

THỊNH VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2020

14/08/2020

4

000.09.29.H56-200814-0005

THỊNH THỊ THU PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

5

000.09.29.H56-200814-0004

Phạm Hồng Phúc

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

14/08/2020

14/08/2020

6

000.09.29.H56-200814-0003

Nguyễn Văn Linh

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

7

000.09.29.H56-200814-0002

Nguyễn Thị Nhài

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

8

000.09.29.H56-200814-0001

Nguyễn Văn Chiến

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/08/2020

14/08/2020

9

000.09.29.H56-200813-0003

NGUYỄN THỊ OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

10

000.09.29.H56-200813-0002

Trịnh Như khuê

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

11

000.09.29.H56-200813-0001

phạm bá hưng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/08/2020

13/08/2020

12

000.09.29.H56-200812-0005

HÀ VĂN TRÍ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

13

000.09.29.H56-200812-0004

NGUYỄN VĂN ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

14

000.09.29.H56-200812-0003

NGUYỄN VĂN CAO

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

12/08/2020

12/08/2020

15

000.09.29.H56-200812-0002

Phạm Thị Thảo

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

12/08/2020

12/08/2020

16

000.09.29.H56-200812-0001

Đỗ Văn Trường

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/08/2020

12/08/2020

17

000.09.29.H56-200811-0004

MAI NGỌC HÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

18

000.09.29.H56-200811-0003

VŨ VĂN ĐỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

19

000.09.29.H56-200811-0002

MAI THỊ LỰU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

20

000.09.29.H56-200811-0001

MAI THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2020

11/08/2020

21

000.09.29.H56-200810-0009

ĐÀO VĂN TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

22

000.09.29.H56-200810-0008

ĐÀO VĂN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

23

000.09.29.H56-200810-0007

Mai Thị Sáng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

24

000.09.29.H56-200810-0006

Phan Thị Quỳnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

25

000.09.29.H56-200810-1001

ĐÀO VĂN HỌC

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/08/2020

10/08/2020

26

000.09.29.H56-200810-0005

Bùi Thị Bích

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

27

000.09.29.H56-200810-0004

Bùi Đình Hạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

28

000.09.29.H56-200810-0003

Bùi Thị Bích

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2020

10/08/2020

29

000.09.29.H56-200810-0002

NGUYỄN THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

30

000.09.29.H56-200810-0001

LÊ HUY ĐẠT

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/08/2020

10/08/2020

31

000.09.29.H56-200807-1001

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/08/2020

07/08/2020

32

000.09.29.H56-200807-0003

Nguyễn Công Sơn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

33

000.09.29.H56-200807-0002

NGUYỄN CÔNG CẢNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

34

000.09.29.H56-200807-0001

Nguyễn thị Khuyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2020

07/08/2020

35

000.09.29.H56-200806-1001

VŨ MẠNH TOÀN

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

36

000.09.29.H56-200806-0002

TRẦN NGUYỄN AN NHIÊN

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

37

000.09.29.H56-200806-0001

MAI THỊ ĐÀO

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/08/2020

06/08/2020

38

000.09.29.H56-200805-1001

Mai Văn Viết

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

05/08/2020

06/08/2020

39

000.09.29.H56-200804-1001

nguyễn văn linh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/08/2020

04/08/2020

40

000.09.29.H56-200804-0002

Nguyễn Văn Cường

Thủ tục đăng ký kết hôn

03/08/2020

04/08/2020

41

000.09.29.H56-200804-0001

Bùi Văn Huy

Thủ tục đăng ký kết hôn

03/08/2020

04/08/2020

42

000.09.29.H56-200803-0001

MAI THỊ UYÊN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân