Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 9/2020

Ngày 13/10/2020 07:53:53

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-200930-1001

MAI VĂN ÁI

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/09/2020

30/09/2020

2

000.09.29.H56-200930-0001

MAI THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/09/2020

30/09/2020

3

000.09.29.H56-200929-0007

PHẠM THỊ PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

4

000.09.29.H56-200929-0006

MAI THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

5

000.09.29.H56-200929-0005

TRẦN VĂN THỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

6

000.09.29.H56-200929-0004

NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

7

000.09.29.H56-200929-1001

VŨ XUÂN THUỶ

Thủ tục đăng ký kết hôn

29/09/2020

29/09/2020

8

000.09.29.H56-200929-0003

NGUYỄN VĂN KÍNH

Thủ tục đăng ký khai tử

29/09/2020

29/09/2020

9

000.09.29.H56-200929-0002

VŨ THỊ XINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

10

000.09.29.H56-200929-0001

PHẠM QUANG BIÊN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/09/2020

29/09/2020

11

000.09.29.H56-200924-1001

NGUYỄN VĂN BỘI

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/09/2020

24/09/2020

12

000.09.29.H56-200924-0001

MAI VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/09/2020

24/09/2020

13

000.09.29.H56-200923-0004

MAI SỸ KHẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

14

000.09.29.H56-200923-0003

MAI VĂN HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

15

000.09.29.H56-200923-0002

mai thị lan

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

16

000.09.29.H56-200923-0001

MAI ĐỨC QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

17

000.09.29.H56-200922-1001

TRẦN VĂN ĐỊNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/09/2020

22/09/2020

18

000.09.29.H56-200922-0001

MAI THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/09/2020

22/09/2020

19

000.09.29.H56-200921-0003

PHẠM DUY MẠNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/09/2020

21/09/2020

20

000.09.29.H56-200921-0002

NGUYỄN THỊ DỊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/09/2020

21/09/2020

21

000.09.29.H56-200921-0001

VŨ THỊ ĐỨC

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/09/2020

21/09/2020

22

000.09.29.H56-200918-0004

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/09/2020

18/09/2020

23

000.09.29.H56-200918-0003

NGUYỄN BÁ TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/09/2020

18/09/2020

24

000.09.29.H56-200918-0002

NGUYỄN BẢO NGỌC

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18/09/2020

18/09/2020

25

000.09.29.H56-200918-0001

TRẦN MINH LÂM

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18/09/2020

18/09/2020

26

000.09.29.H56-200917-1001

MAI THỊ LAN ANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/09/2020

18/09/2020

27

000.09.29.H56-200917-0010

PHẠM THỊ HƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/09/2020

17/09/2020

28

000.09.29.H56-200917-0009

NGUYỄN VĂN ĐỖ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

29

000.09.29.H56-200917-0008

PHẠM NGỌC ĐỈNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

30

000.09.29.H56-200917-0007

NGUYỄN TUẤN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

31

000.09.29.H56-200917-0006

MAI VĂN MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

32

000.09.29.H56-200917-0005

HOÀNG VĂN QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

33

000.09.29.H56-200917-0004

MAI ĐÌNH HOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

34

000.09.29.H56-200917-0003

PHẠM VĂN HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

35

000.09.29.H56-200917-0002

PHẠM THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

36

000.09.29.H56-200917-0001

NGUYỄN VĂN MAO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

37

000.09.29.H56-200915-0004

Phạm Thị Xuyến

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

15/09/2020

15/09/2020

38

000.09.29.H56-200915-0003

PHẠM THỊ SÁNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/09/2020

15/09/2020

39

000.09.29.H56-200915-0002

Mai Xuân Chức

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/09/2020

15/09/2020

40

000.09.29.H56-200915-0001

MAI THỊ ĐÀO

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/09/2020

15/09/2020

41

000.09.29.H56-200914-0005

TRẦN CÔNG MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/09/2020

14/09/2020

42

000.09.29.H56-200914-0004

MAI THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

14/09/2020

14/09/2020

43

000.09.29.H56-200914-0003

Bùi Thị Giang

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

14/09/2020

14/09/2020

44

000.09.29.H56-200914-1001

MAI SỸ PHƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/09/2020

14/09/2020

45

000.09.29.H56-200914-0002

MAI ĐỨC HUY

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/09/2020

14/09/2020

46

000.09.29.H56-200914-0001

THỊNH VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/09/2020

14/09/2020

47

000.09.29.H56-200911-0006

PHẠM XUÂN BÁCH

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/09/2020

11/09/2020

48

000.09.29.H56-200911-0005

ĐOÀN THỊ THƠM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

49

000.09.29.H56-200911-0004

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

50

000.09.29.H56-200911-0003

VŨ VĂN BẮC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

1

2

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

51

000.09.29.H56-200911-0002

PHẠM THỊ KHUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

52

000.09.29.H56-200911-0001

VŨ VĂN XÔ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

53

000.09.29.H56-200910-1001

NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/09/2020

10/09/2020

54

000.09.29.H56-200910-0008

VŨ VĂN TRI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

55

000.09.29.H56-200910-0007

TRẦN VĂN THỂ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

56

000.09.29.H56-200910-0006

PHẠM VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

57

000.09.29.H56-200910-0005

PHẠM VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/09/2020

10/09/2020

58

000.09.29.H56-200910-0004

ĐỖ BÁ THUẬT

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/09/2020

10/09/2020

59

000.09.29.H56-200910-0003

PHẠM THỊ NGÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

60

000.09.29.H56-200910-0002

ĐỖ BÁ THUẬT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

61

000.09.29.H56-200910-0001

MAI VĂN TÍN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

62

000.09.29.H56-200909-0005

PHẠM HOÀNG MINH

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

09/09/2020

09/09/2020

63

000.09.29.H56-200909-0004

BÙI ĐÌNH HÀ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/09/2020

09/09/2020

64

000.09.29.H56-200909-0003

DƯƠNG THỊ HUỆ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/09/2020

09/09/2020

65

000.09.29.H56-200909-0002

MAI CHẤN HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/09/2020

09/09/2020

66

000.09.29.H56-200909-0001

ĐINH THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/09/2020

09/09/2020

67

000.09.29.H56-200907-1001

PHAN VĂN THAO

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/09/2020

08/09/2020

68

000.09.29.H56-200907-0004

TRỊNH THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

69

000.09.29.H56-200907-0003

ĐẶNG THỊ CHẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

70

000.09.29.H56-200907-0002

NGUYỄN THỊ BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

71

000.09.29.H56-200907-0001

PHẠM THỊ VỪNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

72

000.09.29.H56-200904-0005

PHẠM THỊ BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

73

000.09.29.H56-200904-0004

PHẠM THỊ BÍCH

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

04/09/2020

04/09/2020

74

000.09.29.H56-200904-0003

MAI VĂN CƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/09/2020

04/09/2020

75

000.09.29.H56-200904-0002

Bùi Thị Giang

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

76

000.09.29.H56-200904-0001

MAI THỊ HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

77

000.09.29.H56-200901-0005

NGUYỄN THẢO VÂN

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

78

000.09.29.H56-200901-1001

PHẠM THỊ VY

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

79

000.09.29.H56-200901-0004

ĐINH VĂN QUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

80

000.09.29.H56-200901-0003

MAI VĂN THÀNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

81

000.09.29.H56-200901-0002

THỊNH THỊ NGÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

82

000.09.29.H56-200901-0001

PHẠM VĂN ĐẢNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

1

2

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 9/2020

Đăng lúc: 13/10/2020 07:53:53 (GMT+7)

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

1

000.09.29.H56-200930-1001

MAI VĂN ÁI

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/09/2020

30/09/2020

2

000.09.29.H56-200930-0001

MAI THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/09/2020

30/09/2020

3

000.09.29.H56-200929-0007

PHẠM THỊ PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

4

000.09.29.H56-200929-0006

MAI THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

5

000.09.29.H56-200929-0005

TRẦN VĂN THỨC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

6

000.09.29.H56-200929-0004

NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

7

000.09.29.H56-200929-1001

VŨ XUÂN THUỶ

Thủ tục đăng ký kết hôn

29/09/2020

29/09/2020

8

000.09.29.H56-200929-0003

NGUYỄN VĂN KÍNH

Thủ tục đăng ký khai tử

29/09/2020

29/09/2020

9

000.09.29.H56-200929-0002

VŨ THỊ XINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2020

29/09/2020

10

000.09.29.H56-200929-0001

PHẠM QUANG BIÊN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/09/2020

29/09/2020

11

000.09.29.H56-200924-1001

NGUYỄN VĂN BỘI

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

24/09/2020

24/09/2020

12

000.09.29.H56-200924-0001

MAI VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/09/2020

24/09/2020

13

000.09.29.H56-200923-0004

MAI SỸ KHẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

14

000.09.29.H56-200923-0003

MAI VĂN HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

15

000.09.29.H56-200923-0002

mai thị lan

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

16

000.09.29.H56-200923-0001

MAI ĐỨC QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2020

23/09/2020

17

000.09.29.H56-200922-1001

TRẦN VĂN ĐỊNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/09/2020

22/09/2020

18

000.09.29.H56-200922-0001

MAI THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/09/2020

22/09/2020

19

000.09.29.H56-200921-0003

PHẠM DUY MẠNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/09/2020

21/09/2020

20

000.09.29.H56-200921-0002

NGUYỄN THỊ DỊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/09/2020

21/09/2020

21

000.09.29.H56-200921-0001

VŨ THỊ ĐỨC

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/09/2020

21/09/2020

22

000.09.29.H56-200918-0004

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/09/2020

18/09/2020

23

000.09.29.H56-200918-0003

NGUYỄN BÁ TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/09/2020

18/09/2020

24

000.09.29.H56-200918-0002

NGUYỄN BẢO NGỌC

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18/09/2020

18/09/2020

25

000.09.29.H56-200918-0001

TRẦN MINH LÂM

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18/09/2020

18/09/2020

26

000.09.29.H56-200917-1001

MAI THỊ LAN ANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/09/2020

18/09/2020

27

000.09.29.H56-200917-0010

PHẠM THỊ HƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/09/2020

17/09/2020

28

000.09.29.H56-200917-0009

NGUYỄN VĂN ĐỖ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

29

000.09.29.H56-200917-0008

PHẠM NGỌC ĐỈNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

30

000.09.29.H56-200917-0007

NGUYỄN TUẤN HẠNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

31

000.09.29.H56-200917-0006

MAI VĂN MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

32

000.09.29.H56-200917-0005

HOÀNG VĂN QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

33

000.09.29.H56-200917-0004

MAI ĐÌNH HOAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

34

000.09.29.H56-200917-0003

PHẠM VĂN HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

35

000.09.29.H56-200917-0002

PHẠM THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

36

000.09.29.H56-200917-0001

NGUYỄN VĂN MAO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/09/2020

17/09/2020

37

000.09.29.H56-200915-0004

Phạm Thị Xuyến

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

15/09/2020

15/09/2020

38

000.09.29.H56-200915-0003

PHẠM THỊ SÁNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/09/2020

15/09/2020

39

000.09.29.H56-200915-0002

Mai Xuân Chức

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/09/2020

15/09/2020

40

000.09.29.H56-200915-0001

MAI THỊ ĐÀO

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/09/2020

15/09/2020

41

000.09.29.H56-200914-0005

TRẦN CÔNG MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/09/2020

14/09/2020

42

000.09.29.H56-200914-0004

MAI THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

14/09/2020

14/09/2020

43

000.09.29.H56-200914-0003

Bùi Thị Giang

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

14/09/2020

14/09/2020

44

000.09.29.H56-200914-1001

MAI SỸ PHƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/09/2020

14/09/2020

45

000.09.29.H56-200914-0002

MAI ĐỨC HUY

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

14/09/2020

14/09/2020

46

000.09.29.H56-200914-0001

THỊNH VĂN BÌNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/09/2020

14/09/2020

47

000.09.29.H56-200911-0006

PHẠM XUÂN BÁCH

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/09/2020

11/09/2020

48

000.09.29.H56-200911-0005

ĐOÀN THỊ THƠM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

49

000.09.29.H56-200911-0004

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

50

000.09.29.H56-200911-0003

VŨ VĂN BẮC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

1

2

STT

Mã hồ sơ

Chủ hồ sơ

Nội dung

Ngày tiếp nhân

Ngày trả

Kết quả

51

000.09.29.H56-200911-0002

PHẠM THỊ KHUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

52

000.09.29.H56-200911-0001

VŨ VĂN XÔ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/09/2020

11/09/2020

53

000.09.29.H56-200910-1001

NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/09/2020

10/09/2020

54

000.09.29.H56-200910-0008

VŨ VĂN TRI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

55

000.09.29.H56-200910-0007

TRẦN VĂN THỂ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

56

000.09.29.H56-200910-0006

PHẠM VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

57

000.09.29.H56-200910-0005

PHẠM VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/09/2020

10/09/2020

58

000.09.29.H56-200910-0004

ĐỖ BÁ THUẬT

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10/09/2020

10/09/2020

59

000.09.29.H56-200910-0003

PHẠM THỊ NGÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

60

000.09.29.H56-200910-0002

ĐỖ BÁ THUẬT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

61

000.09.29.H56-200910-0001

MAI VĂN TÍN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/09/2020

10/09/2020

62

000.09.29.H56-200909-0005

PHẠM HOÀNG MINH

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

09/09/2020

09/09/2020

63

000.09.29.H56-200909-0004

BÙI ĐÌNH HÀ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/09/2020

09/09/2020

64

000.09.29.H56-200909-0003

DƯƠNG THỊ HUỆ

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

09/09/2020

09/09/2020

65

000.09.29.H56-200909-0002

MAI CHẤN HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/09/2020

09/09/2020

66

000.09.29.H56-200909-0001

ĐINH THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/09/2020

09/09/2020

67

000.09.29.H56-200907-1001

PHAN VĂN THAO

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/09/2020

08/09/2020

68

000.09.29.H56-200907-0004

TRỊNH THỊ DUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

69

000.09.29.H56-200907-0003

ĐẶNG THỊ CHẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

70

000.09.29.H56-200907-0002

NGUYỄN THỊ BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

71

000.09.29.H56-200907-0001

PHẠM THỊ VỪNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/09/2020

07/09/2020

72

000.09.29.H56-200904-0005

PHẠM THỊ BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

73

000.09.29.H56-200904-0004

PHẠM THỊ BÍCH

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

04/09/2020

04/09/2020

74

000.09.29.H56-200904-0003

MAI VĂN CƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/09/2020

04/09/2020

75

000.09.29.H56-200904-0002

Bùi Thị Giang

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

76

000.09.29.H56-200904-0001

MAI THỊ HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/09/2020

04/09/2020

77

000.09.29.H56-200901-0005

NGUYỄN THẢO VÂN

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

78

000.09.29.H56-200901-1001

PHẠM THỊ VY

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

79

000.09.29.H56-200901-0004

ĐINH VĂN QUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

80

000.09.29.H56-200901-0003

MAI VĂN THÀNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

81

000.09.29.H56-200901-0002

THỊNH THỊ NGÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/09/2020

01/09/2020

82

000.09.29.H56-200901-0001

PHẠM VĂN ĐẢNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/09/2020

01/09/2020

1

2