Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 7

Ngày 15/09/2020 09:51:08

1

1

000.09.29.H56-200731-0003

LÊ THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

31/07/2020

2

000.09.29.H56-200731-0002

Mai Văn Thịnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/07/2020

31/07/2020

3

000.09.29.H56-200731-0001

MAI VĂN THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/07/2020

31/07/2020

4

000.09.29.H56-200730-0003

PHẠM NGỌC TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

5

000.09.29.H56-200730-0002

PHẠM NGỌC MẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

6

000.09.29.H56-200730-0001

Nguyễn Thị Linh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

7

000.09.29.H56-200729-0003

MAI XUÂN XINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

8

000.09.29.H56-200729-0002

TRẦN VĂN HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

9

000.09.29.H56-200729-0001

KHƯƠNG THỊ NHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

10

000.09.29.H56-200729-1001

MAI THỊ HỒNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/07/2020

29/07/2020

11

000.09.29.H56-200728-0006

PHẠM THỊ THẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

12

000.09.29.H56-200728-0005

Nguyễn Thị Linh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

13

000.09.29.H56-200728-0004

NGUYỄN VĂN CHINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

14

000.09.29.H56-200728-0003

PHẠM THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

15

000.09.29.H56-200728-0002

PHẠM VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

16

000.09.29.H56-200728-0001

ĐỒNG VĂN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

17

000.09.29.H56-200727-0007

MAI ĐỨC HUY

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/07/2020

27/07/2020

18

000.09.29.H56-200727-0006

HOÀNG PHÚC THỊNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/07/2020

27/07/2020

19

000.09.29.H56-200727-0005

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

20

000.09.29.H56-200727-0004

Phạm thị Tuyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

21

000.09.29.H56-200727-0003

Nguyễn Văn Chung

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

22

000.09.29.H56-200727-0002

VŨ ANH TUẤN

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

27/07/2020

27/07/2020

23

000.09.29.H56-200727-0001

Nguyễn Bá Hiếu

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

27/07/2020

27/07/2020

24

000.09.29.H56-200723-0004

TRẦN VĂN DƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

25

000.09.29.H56-200723-0003

MAI VIẾT TUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

26

000.09.29.H56-200723-0002

Trần văn Mạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

27

000.09.29.H56-200723-0001

Phan Văn bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

28

000.09.29.H56-200722-0005

PHẠM VĂN QUÂN

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

29

000.09.29.H56-200722-0004

ĐẶNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/07/2020

22/07/2020

30

000.09.29.H56-200722-0003

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/07/2020

22/07/2020

31

000.09.29.H56-200722-0002

BÙI MINH ĐỨC

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

32

000.09.29.H56-200722-0001

Phạm văn Tuân

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

33

000.09.29.H56-200721-1001

THỊNH VĂN PHÚC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/07/2020

21/07/2020

34

000.09.29.H56-200721-0003

Phan Văn Lệ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/07/2020

21/07/2020

35

000.09.29.H56-200721-0002

Trần Thị Hương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/07/2020

21/07/2020

36

000.09.29.H56-200721-0001

Phan văn Bảo

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/07/2020

21/07/2020

37

000.09.29.H56-200720-0003

Mai Thị Hạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/07/2020

20/07/2020

38

000.09.29.H56-200720-0002

Nguyễn Thị Lai

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/07/2020

20/07/2020

39

000.09.29.H56-200720-0001

NGUYỄN TIẾN PHÁT

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

20/07/2020

20/07/2020

40

000.09.29.H56-200720-1001

MAI VĂN MINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/07/2020

20/07/2020

41

000.09.29.H56-200717-0007

Mai Thị Thương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

42

000.09.29.H56-200717-0006

Thịnh Văn Tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

43

000.09.29.H56-200717-0005

Thịnh Văn Lưu

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

44

000.09.29.H56-200717-0004

Nguyễn Thị Hằng

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/07/2020

17/07/2020

45

000.09.29.H56-200717-0003

Phạm Văn Hùng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

46

000.09.29.H56-200717-0002

Mai Văn Thanh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

47

000.09.29.H56-200717-0001

Mai thị Thảo Nhi

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/07/2020

17/07/2020

48

000.09.29.H56-200716-0004

Hà Thị Thu

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

17/07/2020

49

000.09.29.H56-200716-0003

Mai Sỹ Nghị

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

17/07/2020

50

000.09.29.H56-200716-0002

Phạm Ngọc Luyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

16/07/2

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 7

Đăng lúc: 15/09/2020 09:51:08 (GMT+7)

1

1

000.09.29.H56-200731-0003

LÊ THỊ VÂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

31/07/2020

2

000.09.29.H56-200731-0002

Mai Văn Thịnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/07/2020

31/07/2020

3

000.09.29.H56-200731-0001

MAI VĂN THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/07/2020

31/07/2020

4

000.09.29.H56-200730-0003

PHẠM NGỌC TIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

5

000.09.29.H56-200730-0002

PHẠM NGỌC MẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

6

000.09.29.H56-200730-0001

Nguyễn Thị Linh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/07/2020

30/07/2020

7

000.09.29.H56-200729-0003

MAI XUÂN XINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

8

000.09.29.H56-200729-0002

TRẦN VĂN HẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

9

000.09.29.H56-200729-0001

KHƯƠNG THỊ NHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/07/2020

29/07/2020

10

000.09.29.H56-200729-1001

MAI THỊ HỒNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/07/2020

29/07/2020

11

000.09.29.H56-200728-0006

PHẠM THỊ THẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

12

000.09.29.H56-200728-0005

Nguyễn Thị Linh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

13

000.09.29.H56-200728-0004

NGUYỄN VĂN CHINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

14

000.09.29.H56-200728-0003

PHẠM THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

15

000.09.29.H56-200728-0002

PHẠM VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

16

000.09.29.H56-200728-0001

ĐỒNG VĂN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/07/2020

28/07/2020

17

000.09.29.H56-200727-0007

MAI ĐỨC HUY

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/07/2020

27/07/2020

18

000.09.29.H56-200727-0006

HOÀNG PHÚC THỊNH

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/07/2020

27/07/2020

19

000.09.29.H56-200727-0005

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

20

000.09.29.H56-200727-0004

Phạm thị Tuyên

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

21

000.09.29.H56-200727-0003

Nguyễn Văn Chung

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/07/2020

27/07/2020

22

000.09.29.H56-200727-0002

VŨ ANH TUẤN

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

27/07/2020

27/07/2020

23

000.09.29.H56-200727-0001

Nguyễn Bá Hiếu

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

27/07/2020

27/07/2020

24

000.09.29.H56-200723-0004

TRẦN VĂN DƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

25

000.09.29.H56-200723-0003

MAI VIẾT TUYÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

26

000.09.29.H56-200723-0002

Trần văn Mạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

27

000.09.29.H56-200723-0001

Phan Văn bắc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/07/2020

23/07/2020

28

000.09.29.H56-200722-0005

PHẠM VĂN QUÂN

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

29

000.09.29.H56-200722-0004

ĐẶNG THỊ HẰNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/07/2020

22/07/2020

30

000.09.29.H56-200722-0003

PHẠM VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/07/2020

22/07/2020

31

000.09.29.H56-200722-0002

BÙI MINH ĐỨC

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

32

000.09.29.H56-200722-0001

Phạm văn Tuân

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

22/07/2020

22/07/2020

33

000.09.29.H56-200721-1001

THỊNH VĂN PHÚC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/07/2020

21/07/2020

34

000.09.29.H56-200721-0003

Phan Văn Lệ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/07/2020

21/07/2020

35

000.09.29.H56-200721-0002

Trần Thị Hương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/07/2020

21/07/2020

36

000.09.29.H56-200721-0001

Phan văn Bảo

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/07/2020

21/07/2020

37

000.09.29.H56-200720-0003

Mai Thị Hạnh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/07/2020

20/07/2020

38

000.09.29.H56-200720-0002

Nguyễn Thị Lai

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/07/2020

20/07/2020

39

000.09.29.H56-200720-0001

NGUYỄN TIẾN PHÁT

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

20/07/2020

20/07/2020

40

000.09.29.H56-200720-1001

MAI VĂN MINH

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/07/2020

20/07/2020

41

000.09.29.H56-200717-0007

Mai Thị Thương

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

42

000.09.29.H56-200717-0006

Thịnh Văn Tiến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

43

000.09.29.H56-200717-0005

Thịnh Văn Lưu

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

44

000.09.29.H56-200717-0004

Nguyễn Thị Hằng

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

17/07/2020

17/07/2020

45

000.09.29.H56-200717-0003

Phạm Văn Hùng

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

46

000.09.29.H56-200717-0002

Mai Văn Thanh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/07/2020

17/07/2020

47

000.09.29.H56-200717-0001

Mai thị Thảo Nhi

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/07/2020

17/07/2020

48

000.09.29.H56-200716-0004

Hà Thị Thu

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

17/07/2020

49

000.09.29.H56-200716-0003

Mai Sỹ Nghị

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

17/07/2020

50

000.09.29.H56-200716-0002

Phạm Ngọc Luyến

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/07/2020

16/07/2