Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
245403

công khai thủ tục hành chính

Ngày 28/12/2022 10:39:31

thủ tục hành chính đã giải quyết từ 01/6/2022 đến 28/12/2022

1000.09.29.H56-221223-1001MAI SỸ MƯỜIThủ tục đăng ký kết hôn23/12/202226/12/2022

2000.09.29.H56-221220-1001Phạm Văn PhụngThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân20/12/202222/12/2022

3000.09.29.H56-221219-0002PHẠM THỊ NGAThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)19/12/202219/12/2022

4000.09.29.H56-221219-0001TRẦN THỊ NHIThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)19/12/202219/12/2022

5000.09.29.H56-221215-0001NGUYỄN VĂN THỦYThủ tục xử lý đơn tại cấp xã15/12/202226/12/2022

6000.09.29.H56-221214-0001MAI VĂN DUYThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)14/12/202215/12/2022

7000.09.29.H56-221213-1001ĐINH VĂN HẢIThủ tục đăng ký khai sinh13/12/202213/12/2022

8000.09.29.H56-221212-0001MÃ ĐỨC TÂNThủ tục đăng ký lại khai sinh12/12/202213/12/2022

9000.09.29.H56-221208-0005VŨ HUY KHÁNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

10000.09.29.H56-221208-0004PHẠM QUANG ĐỨCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

11000.09.29.H56-221208-0003MAI NGỌC HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

12000.09.29.H56-221208-0002MAI THỊ TUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

13000.09.29.H56-221208-0001NGUYỄN VĂN NAMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

14000.09.29.H56-221207-1001MAI VĂN THỨCThủ tục đăng ký khai sinh08/12/202208/12/2022

15000.09.29.H56-221207-1002NGUYỄN THỊ VÂNThủ tục đăng ký khai sinh08/12/202208/12/2022

16000.09.29.H56-221201-1002TRẦN VĂN NGHĨAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân02/12/202205/12/2022

17000.09.29.H56-221201-1001NGUYỄN BÁ THÀNHThủ tục đăng ký khai sinh02/12/202205/12/2022

18000.09.29.H56-221130-0006NGUYỄN VĂN TIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

19000.09.29.H56-221130-0005PHẠM VĂN THÔNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

20000.09.29.H56-221130-0004CHƯƠNG THỊ DỀNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

21000.09.29.H56-221130-0003NGUYỄN VĂN CƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

22000.09.29.H56-221130-0002PHẠM THỊ SÁNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

23000.09.29.H56-221130-1001TRẦN VĂN NGHĨAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân30/11/202230/11/2022

24000.09.29.H56-221130-0001MAI HỒNG TỚIThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

25000.09.29.H56-221129-0008NGUYỄN VĂN THUẬNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

26000.09.29.H56-221129-0007NGUYỄN VĂN SỸThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

27000.09.29.H56-221129-0006LƯU THỊ YẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

28000.09.29.H56-221129-0005MAI VĂN MINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

29000.09.29.H56-221129-0004NGUYỄN NGỌC THÀNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

30000.09.29.H56-221129-0003MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

31000.09.29.H56-221129-0002MAI SỸ SƠNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

32000.09.29.H56-221129-0001PHẠM VĂN DŨNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

33000.09.29.H56-221128-1002PHẠM BÁ QUÝThủ tục đăng ký kết hôn28/11/202229/11/2022

34000.09.29.H56-221128-1001LÊ TRUNG ĐIỆPThủ tục đăng ký khai sinh28/11/202229/11/2022

35000.09.29.H56-221123-1003PHẠM QUANG THUẬNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân23/11/202223/11/2022

36000.09.29.H56-221123-1002MAI HÀ LINHThủ tục đăng ký khai sinh23/11/202223/11/2022

37000.09.29.H56-221123-1001NGUYỄN VĂN GIA HUYThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch23/11/202223/11/2022

38000.09.29.H56-221122-0002VŨ ĐỨC THỤYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/11/202222/11/2022

39000.09.29.H56-221122-0001PHẠM THỊ THẢOThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/11/202222/11/2022

40000.09.29.H56-221121-0003PHẠM THỊ LỤAThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

41000.09.29.H56-221121-0002PHẠM THỊ THẢOThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

42000.09.29.H56-221121-0001NGUYỄN THỊ HUỆThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

43000.09.29.H56-221118-0003PHẠM VĂN TÂMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận18/11/202218/11/2022

44000.09.29.H56-221118-0002NGUYỄN VĂN THUẬNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)18/11/202218/11/2022

45000.09.29.H56-221118-0001NGUYỄN VĂN SỸThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận18/11/202218/11/2022

46000.09.29.H56-221117-1001TRẦN NGUYỄN AN NHIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch17/11/202217/11/2022

47000.09.29.H56-221116-1003MAI THỊ UYÊNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân16/11/202217/11/2022

48000.09.29.H56-221116-1002LÊ QUÝ PHÚCThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch16/11/202217/11/2022

49000.09.29.H56-221116-1001VŨ HUY TÙNG ANHThủ tục đăng ký khai sinh16/11/202217/11/2022

50000.09.29.H56-221115-0006PHẠM VĂN TỨThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

51000.09.29.H56-221115-0005MAI THỊ HƯƠNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

52000.09.29.H56-221115-0004PHẠM ĐÌNH CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

53000.09.29.H56-221115-0003MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

54000.09.29.H56-221115-0002MAI THỊ TÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

55000.09.29.H56-221115-0001ĐỖ ĐỨC TRƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

56000.09.29.H56-221109-1001MAI XUÂN TÚThủ tục đăng ký kết hôn09/11/202209/11/2022

57000.09.29.H56-221102-1003NGUYỄN THỦY TIÊNThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

58000.09.29.H56-221102-1001TRẦN VĂN HẬUThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

59000.09.29.H56-221102-1002BÙI VĂN BẢOThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

60000.09.29.H56-221031-1003MAI MINH HẬUThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch31/10/202231/10/2022

61000.09.29.H56-221031-1001PHẠM VĂN MINHThủ tục đăng ký kết hôn31/10/202231/10/2022

62000.09.29.H56-221031-1002PHẠM THỊ GIANGThủ tục đăng ký kết hôn31/10/202231/10/2022

63000.09.29.H56-221031-0005VI THỊ PHÚCThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)31/10/202231/10/2022

64000.09.29.H56-221031-0004VI THỊ PHÚCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

65000.09.29.H56-221031-0003NGUYỄN THỊ NỮThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)31/10/202231/10/2022

66000.09.29.H56-221031-0002NGUYỄN THỊ NỮThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

67000.09.29.H56-221031-0001VÕ THỊ HIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

68000.09.29.H56-221028-1001PHẠM THỊ NHUNGThủ tục đăng ký kết hôn28/10/202228/10/2022

69000.09.29.H56-221028-0003MAI THỊ OANHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

70000.09.29.H56-221028-0002HOÀNG THỊ LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

71000.09.29.H56-221028-0001MAI THỊ OANHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

72000.09.29.H56-221027-0002NGUYỄN THỊ MƠThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/10/202227/10/2022

73000.09.29.H56-221027-0001NGUYỄN THỊ MƠThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)27/10/202227/10/2022

74000.09.29.H56-221026-0004BÙI ĐÌNH KIÊNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/10/202226/10/2022

75000.09.29.H56-221026-0003LÊ TRUNG ĐIỆPThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/10/202226/10/2022

76000.09.29.H56-221026-0002TRẦN THỊ HẠNHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/10/202226/10/2022

77000.09.29.H56-221026-0001TRẦN THỊ HẠNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/10/202226/10/2022

78000.09.29.H56-221025-0003MAI VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)25/10/202225/10/2022

79000.09.29.H56-221025-0002MAI VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/10/202225/10/2022

80000.09.29.H56-221025-0001NGUYỄN THỊ TRINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/10/202225/10/2022

81000.09.29.H56-221024-1002NGUYỄN BÁ ĐĂNG KHOAThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch24/10/202224/10/2022

82000.09.29.H56-221024-1001NGUYỄN GIA BẢOThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch24/10/202224/10/2022

83000.09.29.H56-221024-0003PHẠM VĂN TÂMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

84000.09.29.H56-221024-0002PHẠM ĐÌNH CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

85000.09.29.H56-221024-0001MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

86000.09.29.H56-221020-1001MAI NGỌC DIỆPThủ tục đăng ký khai sinh20/10/202220/10/2022

87000.09.29.H56-221017-1001PHẠM VĂN THANHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân17/10/202217/10/2022

88000.09.29.H56-221017-0004MAI VĂN THỨCThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)17/10/202217/10/2022

89000.09.29.H56-221017-0003NGUYỄN THỊ THOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

90000.09.29.H56-221017-0002MAI VĂN THỨCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

91000.09.29.H56-221017-0001PHẠM THỊ THOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

92000.09.29.H56-221012-1003PHAN MINH ANHThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

93000.09.29.H56-221012-1002PHAN ĐỨC HUYThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

94000.09.29.H56-221012-1001HÀ QUỲNH ANHThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

95000.09.29.H56-221010-1001NGUYỄN VĂN TIÊUThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân10/10/202210/10/2022

96000.09.29.H56-221007-1003MAI THỊ PHƯƠNGThủ tục đăng ký kết hôn07/10/202207/10/2022

97000.09.29.H56-221007-1002MAI THỊ THUThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân07/10/202207/10/2022

98000.09.29.H56-221007-1001HOÀNG THỊ VÂNThủ tục đăng ký kết hôn07/10/202207/10/2022

99000.09.29.H56-221007-0003PHẠM THỊ MAIThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận07/10/202207/10/2022

100000.09.29.H56-221007-0002LÊ THỊ MAI THƯƠNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)07/10/202207/10/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

101

000.09.29.H56-221007-0001

LÊ THỊ MAI THƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/10/2022

07/10/2022

102

000.09.29.H56-221006-1003

PHẠM NGỌC MINH KHUÊ

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

103

000.09.29.H56-221006-1002

LÊ THỊ MAI THƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

104

000.09.29.H56-221006-1001

NGUYỄN HỮU BẢO LONG

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

105

000.09.29.H56-221005-1002

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/10/2022

05/10/2022

106

000.09.29.H56-221005-1001

PHẠM THỊ SÁNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/10/2022

05/10/2022

107

000.09.29.H56-221005-0002

PHẠM THỊ MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/10/2022

05/10/2022

108

000.09.29.H56-221005-0001

TRẦN VĂN HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/10/2022

05/10/2022

109

000.09.29.H56-221004-1001

LÊ THỊ HẰNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

04/10/2022

04/10/2022

110

000.09.29.H56-220929-1001

MAI THỊ HƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/09/2022

29/09/2022

111

000.09.29.H56-220929-0003

DƯƠNG VĂN HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

112

000.09.29.H56-220929-0002

PHẠM QUANG TÀI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

113

000.09.29.H56-220929-0001

BÙI THỊ ÁNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

114

000.09.29.H56-220928-0005

ĐỖ THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

115

000.09.29.H56-220928-0004

HÀ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

116

000.09.29.H56-220928-0003

PHẠM VĂN HÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

117

000.09.29.H56-220928-0002

TRỊNH THỊ LÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

118

000.09.29.H56-220928-0001

BÙI THỊ DỊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

119

000.09.29.H56-220927-0002

NGUYỄN THỊ THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/09/2022

27/09/2022

120

000.09.29.H56-220927-0001

TRẦN THỊ HIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/09/2022

27/09/2022

121

000.09.29.H56-220926-1001

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/09/2022

26/09/2022

122

000.09.29.H56-220926-0006

MAI THỊ LAN

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/09/2022

26/09/2022

123

000.09.29.H56-220926-0005

MAI THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

124

000.09.29.H56-220926-0004

MAI THỊ THÙY

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

125

000.09.29.H56-220926-0003

TRẦN VĂN NĂNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

126

000.09.29.H56-220926-0002

LẠI THỊ NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

127

000.09.29.H56-220926-0001

LÊ THỊ OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

128

000.09.29.H56-220923-0002

NGUYỄN HUYỀN TRANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2022

23/09/2022

129

000.09.29.H56-220923-0001

LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2022

23/09/2022

130

000.09.29.H56-220922-1003

NGHIÊM VĂN NAM

Thủ tục đăng ký kết hôn

22/09/2022

22/09/2022

131

000.09.29.H56-220922-1004

PHẠM THỊ ÁNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/09/2022

22/09/2022

132

000.09.29.H56-220922-1001

MAI SỸ NHẬT

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/09/2022

22/09/2022

133

000.09.29.H56-220922-1002

PHẠM THỊ THI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

22/09/2022

22/09/2022

134

000.09.29.H56-220921-1002

MAI THU PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/09/2022

21/09/2022

135

000.09.29.H56-220921-0002

PHẠM VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/09/2022

21/09/2022

136

000.09.29.H56-220921-0001

PHẠM QUANG SƠN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

21/09/2022

21/09/2022

137

000.09.29.H56-220921-1001

PHẠM THỊ LƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/09/2022

21/09/2022

138

000.09.29.H56-220920-0003

NGUYỄN VĂN PHỤNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

139

000.09.29.H56-220920-0002

MAI THỊ NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

140

000.09.29.H56-220920-0001

NGUYỄN THỊ LỆ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

141

000.09.29.H56-220920-1001

NGUYỄN VIẾT AN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

20/09/2022

20/09/2022

142

000.09.29.H56-220919-1001

NGUYỄN GIA BẢO

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/09/2022

19/09/2022

143

000.09.29.H56-220912-1001

MAI ĐỨC HÙNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/09/2022

12/09/2022

144

000.09.29.H56-220909-1001

MAI THỊ LINH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/09/2022

09/09/2022

145

000.09.29.H56-220908-1001

NGUYỄN XUÂN TÀI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

146

000.09.29.H56-220908-1002

NUYỄN VĂN GIÁP

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

147

000.09.29.H56-220908-1003

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

148

000.09.29.H56-220907-1001

MAI XUÂN DŨNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

07/09/2022

07/09/2022

149

000.09.29.H56-220906-1002

VŨ VĂN TOẢN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/09/2022

06/09/2022

150

000.09.29.H56-220906-1001

PHẠM THỊ MIỆN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/09/2022

06

151000.09.29.H56-220905-1003ĐẶNG THỊ KIM OANHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân05/09/202205/09/2022

152000.09.29.H56-220905-1002PHẠM GIA HUYThủ tục đăng ký khai sinh05/09/202205/09/2022

153000.09.29.H56-220905-1001VŨ ĐỨC BÌNHThủ tục đăng ký khai sinh05/09/202205/09/2022

154000.09.29.H56-220831-1003TRẦN GIA HUYThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

155000.09.29.H56-220831-1001PHẠM VĂN ANThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

156000.09.29.H56-220831-1002TRẦN QUỲNH NHIThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

157000.09.29.H56-220830-0005PHẠM BÁ HÀOThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

158000.09.29.H56-220830-0004ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

159000.09.29.H56-220830-0003PHẠM VĂN QUYỀNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

160000.09.29.H56-220830-0002TRƯƠNG THỊ XUYẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

161000.09.29.H56-220830-0001ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

162000.09.29.H56-220829-1007NGUYỄN HẠ VYThủ tục đăng ký khai sinh29/08/202229/08/2022

163000.09.29.H56-220829-1006MAI AN NHIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

164000.09.29.H56-220829-0002TRẦN THỊ LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/08/202229/08/2022

165000.09.29.H56-220829-0001NGUYỄN TÀI THẤMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)29/08/202229/08/2022

166000.09.29.H56-220829-1005NGUYỄN GIA HƯNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

167000.09.29.H56-220829-1001PHẠM QUỲNH CHIThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

168000.09.29.H56-220829-1002NGUYỄN GIA BẢOThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

169000.09.29.H56-220829-1003MAI QUỲNH ANHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

170000.09.29.H56-220829-1004NGUYỄN THẢO VÂNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

171000.09.29.H56-220817-1001PHẠM NGUYỄN THỊ TRÚC LINHThủ tục đăng ký khai sinh17/08/202217/08/2022

172000.09.29.H56-220817-0001MAI THỊ LINHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)17/08/202217/08/2022

173000.09.29.H56-220815-1001ĐẶNG MINH KIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch15/08/202215/08/2022

174000.09.29.H56-220815-0001MAI VĂN ĐINHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)15/08/202215/08/2022

175000.09.29.H56-220812-1001NGUYỄN THỊ THỦYThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân12/08/202212/08/2022

176000.09.29.H56-220812-1002ĐỖ ĐỨC TRƯỜNGThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân12/08/202212/08/2022

177000.09.29.H56-220812-0003MAI THỊ THƠMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)12/08/202212/08/2022

178000.09.29.H56-220812-0002MAI VĂN THUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận12/08/202212/08/2022

179000.09.29.H56-220812-0001BÙI THỊ QUẾThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận12/08/202212/08/2022

180000.09.29.H56-220809-1005MAI THỊ HOAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân09/08/202209/08/2022

181000.09.29.H56-220809-1003MAI THỊ HIỀNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân09/08/202209/08/2022

182000.09.29.H56-220809-1004LƯU THỊ YẾNThủ tục đăng ký kết hôn09/08/202209/08/2022

183000.09.29.H56-220809-1001NGUYỄN HUY HOÀNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch09/08/202209/08/2022

184000.09.29.H56-220809-1002PHẠM TRIỆU VIỆT HƯNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch09/08/202209/08/2022

185000.09.29.H56-220809-0002BÙI THỊ LỤAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận09/08/202209/08/2022

186000.09.29.H56-220809-0001PHẠM ĐÌNH HÒAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận09/08/202209/08/2022

187000.09.29.H56-220808-1004NGUYỄN THỊ LỆThủ tục đăng ký khai sinh08/08/202209/08/2022

188000.09.29.H56-220808-1003MAI THỊ KHUYÊNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân08/08/202208/08/2022

189000.09.29.H56-220808-1002MAI VĂN HOÀNG ANHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch08/08/202208/08/2022

190000.09.29.H56-220808-1001MAI HƯƠNG QUỲNHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch08/08/202208/08/2022

191000.09.29.H56-220808-0002PHẠM VĂN SÍNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/08/202208/08/2022

192000.09.29.H56-220808-0001VŨ THỊ KHOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/08/202208/08/2022

193000.09.29.H56-220804-0003PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận04/08/202204/08/2022

194000.09.29.H56-220804-0002PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)04/08/202204/08/2022

195000.09.29.H56-220804-0001PHẠM VĂN DŨNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận04/08/202204/08/2022

196000.09.29.H56-220802-0003ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận02/08/202202/08/2022

197000.09.29.H56-220802-0002ĐỒNG THỊ VÂNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)02/08/202202/08/2022

198000.09.29.H56-220802-0001ĐỒNG THỊ VÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận02/08/202203/08/2022

199000.09.29.H56-220801-1002PHẠM BẢO LONGThủ tục đăng ký khai sinh01/08/202201/08/2022

200000.09.29.H56-220801-1001TRẦN THỊ HIỀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch01/08/202201/08/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

201000.09.29.H56-220801-0002VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)01/08/202201/08/2022

202000.09.29.H56-220801-0001VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận01/08/202201/08/2022

203000.09.29.H56-220729-0002NGUYỄN VĂN HOÀNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/07/202229/07/2022

204000.09.29.H56-220729-0001MAI THỊ ĐOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/07/202229/07/2022

205000.09.29.H56-220729-1001PHẠM THỊ MINHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân29/07/202229/07/2022

206000.09.29.H56-220728-1002MAI THỊ HUYỀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch28/07/202228/07/2022

207000.09.29.H56-220728-1001NGUYỄN QUỐC CƯỜNGThủ tục đăng ký kết hôn28/07/202228/07/2022

208000.09.29.H56-220727-0006BÙI THỊ DỊUThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

209000.09.29.H56-220727-0005NGUYỄN VĂN NĂNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

210000.09.29.H56-220727-0004KHƯƠNG THỊ YẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

211000.09.29.H56-220727-0003ĐẶNG QUỐC HƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

212000.09.29.H56-220727-0002MAI THỊ LÀThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

213000.09.29.H56-220727-0001HÀ THỊ NHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

214000.09.29.H56-220726-0004NGUYỄN THỊ HUỆThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

215000.09.29.H56-220726-0003HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

216000.09.29.H56-220726-0002HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/07/202226/07/2022

217000.09.29.H56-220726-0001HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

218000.09.29.H56-220725-1003PHẠM THỊ HƯƠNG GIANGThủ tục đăng ký khai sinh25/07/202226/07/2022

219000.09.29.H56-220725-1002PHẠM MINH QUANGThủ tục đăng ký khai sinh25/07/202225/07/2022

220000.09.29.H56-220725-1001DƯƠNG THỊ HỒNGThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân25/07/202225/07/2022

221000.09.29.H56-220725-0004VŨ THỊ HÒAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

222000.09.29.H56-220725-0003TRÌNH VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

223000.09.29.H56-220725-0002TRÌNH VĂN THẮNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

224000.09.29.H56-220725-0001TRƯƠNG THỊ XUYẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

225000.09.29.H56-220722-0004VŨ VĂN NGUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

226000.09.29.H56-220722-0003VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

227000.09.29.H56-220722-0002LÊ VĂN THIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

228000.09.29.H56-220722-0001TRÌNH THỊ NAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

229000.09.29.H56-220721-1001MAI VĂN TUÂNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch21/07/202221/07/2022

230000.09.29.H56-220721-0004TRẦN THỊ ĐƯỢMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

231000.09.29.H56-220721-0003ĐỒNG VĂN LƯƠNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

232000.09.29.H56-220721-0002TRẦN THỊ VÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

233000.09.29.H56-220721-0001PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

234000.09.29.H56-220720-0001MAI THỊ TUYẾT TRINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận20/07/202220/07/2022

235000.09.29.H56-220718-1001TRẦN TẤN TOÀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch18/07/202218/07/2022

236000.09.29.H56-220718-0001HÀ THỊ THUThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)18/07/202218/07/2022

237000.09.29.H56-220713-0009VŨ THỊ LINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

238000.09.29.H56-220713-0008MAI THỊ HOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

239000.09.29.H56-220713-0007MAI SỸ BỐNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

240000.09.29.H56-220713-0006NGUYỄN THỊ LOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

241000.09.29.H56-220713-0005MAI XUÂN BẮCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

242000.09.29.H56-220713-0004MAI BẢO LONGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

243000.09.29.H56-220713-0003MAI THỊ LOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

244000.09.29.H56-220713-0002MAI THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

245000.09.29.H56-220713-0001PHẠM ĐÌNH MINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

246000.09.29.H56-220704-1003NGUYỄN THỊ HIỀNThủ tục đăng ký kết hôn04/07/202204/07/2022

247000.09.29.H56-220704-1001PHẠM KỲ ANHThủ tục đăng ký khai sinh04/07/202204/07/2022

248000.09.29.H56-220704-1002ĐOÀN MINH CHIẾNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch04/07/202204/07/2022

249000.09.29.H56-220630-0004HÀ THỊ THUThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/06/202230/06/2022

250000.09.29.H56-220630-0003VŨ VĂN LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/06/202230/06/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

51

000.09.29.H56-220630-0002

PHẠM THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/06/2022

30/06/2022

252

000.09.29.H56-220630-0001

PHẠM VĂN HUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/06/2022

30/06/2022

253

000.09.29.H56-220630-1003

VŨ VĂN VĂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

254

000.09.29.H56-220630-1001

NGUYỄN TRỌNG TUYẾN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

255

000.09.29.H56-220630-1002

MAI XUÂN SƠN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

256

000.09.29.H56-220629-0002

PHẠM THỊ THU

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

29/06/2022

29/06/2022

257

000.09.29.H56-220629-0001

VŨ THỊ VUI

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

29/06/2022

29/06/2022

258

000.09.29.H56-220628-1001

MAI CHI

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/06/2022

29/06/2022

259

000.09.29.H56-220627-1001

NGUYỄN BẢO NGỌC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

27/06/2022

27/06/2022

260

000.09.29.H56-220627-1002

THỊNH THỊ XUÂN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

27/06/2022

27/06/2022

261

000.09.29.H56-220624-0008

ĐẶNG VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

262

000.09.29.H56-220624-0007

ĐOÀN THỊ THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

263

000.09.29.H56-220624-0006

MAI THỊ TUYẾT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

264

000.09.29.H56-220624-0005

MAI SỸ TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

265

000.09.29.H56-220624-0004

ĐỖ NGỌC TRỌNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

266

000.09.29.H56-220624-0003

THỊNH THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

267

000.09.29.H56-220624-0002

THỊNH VĂN QUYỂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

268

000.09.29.H56-220624-0001

PHÍ THỊ HƯƠNG QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

269

000.09.29.H56-220620-1001

MAI NGỌC MỚI

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/06/2022

20/06/2022

270

000.09.29.H56-220620-1002

LÊ THỊ HUYỀN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/06/2022

20/06/2022

271

000.09.29.H56-220617-1002

NGUYỄN PHẠM HUYỀN MY

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/06/2022

17/06/2022

272

000.09.29.H56-220617-1001

VŨ VĂN NGŨ

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/06/2022

17/06/2022

273

000.09.29.H56-220616-1001

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

16/06/2022

16/06/2022

274

000.09.29.H56-220616-0004

MAI VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

275

000.09.29.H56-220616-0003

MAI THỊ CHINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

276

000.09.29.H56-220616-0002

PHẠM THỊ THỰC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

277

000.09.29.H56-220616-0001

PHẠM THỊ VIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

278

000.09.29.H56-220613-0008

TRẦN VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

279

000.09.29.H56-220613-0007

THỊNH VĂN ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

280

000.09.29.H56-220613-0006

THỊNH VĂN LUYỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

281

000.09.29.H56-220613-0005

PHẠM VẮN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

282

000.09.29.H56-220613-0004

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

283

000.09.29.H56-220613-0003

VŨ THỊ KIM OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

284

000.09.29.H56-220613-0002

HOÀNG THỊ VÒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

285

000.09.29.H56-220613-0001

ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

286

000.09.29.H56-220613-1003

NGHIÊM VĂN CƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/06/2022

13/06/2022

287

000.09.29.H56-220613-1001

PHẠM NGỌC THANH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/06/2022

13/06/2022

288

000.09.29.H56-220613-1002

NGUYỄN VĂN LINH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

13/06/2022

13/06/2022

289

000.09.29.H56-220610-1004

TRẦN VĂN TUẤN

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/06/2022

10/06/2022

290

000.09.29.H56-220610-1001

THỊNH THỊ ANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

291

000.09.29.H56-220610-1002

THỊNH VĂN NGỌC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

292

000.09.29.H56-220610-1003

THỊNH VĂN BÍNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

293

000.09.29.H56-220609-1005

NGUYỄN THỊ TƯƠI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

294

000.09.29.H56-220609-1003

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

295

000.09.29.H56-220609-1004

VŨ THỊ KIM OANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

296

000.09.29.H56-220609-1002

TRẦN VĂN BÌNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

297

000.09.29.H56-220609-1001

NGUYỄN ĐOÀN TUỆ LÂM

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

298

000.09.29.H56-220607-1004

CAO QUỲNH ANH

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/06/2022

07/06/2022

299

000.09.29.H56-220607-1001

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

300

000.09.29.H56-220607-1002

VŨ VĂN CHUNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

301

000.09.29.H56-220607-1003

PHẠM ĐÌNH TUẤN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

302

000.09.29.H56-220602-1001

VŨ THỊ HÀ

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/06/2022

02/06/2022

303

000.09.29.H56-220602-1002

VŨ HOÀNG NHẬT THU

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/06/2022

02/06/2022

công khai thủ tục hành chính

Đăng lúc: 28/12/2022 10:39:31 (GMT+7)

thủ tục hành chính đã giải quyết từ 01/6/2022 đến 28/12/2022

1000.09.29.H56-221223-1001MAI SỸ MƯỜIThủ tục đăng ký kết hôn23/12/202226/12/2022

2000.09.29.H56-221220-1001Phạm Văn PhụngThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân20/12/202222/12/2022

3000.09.29.H56-221219-0002PHẠM THỊ NGAThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)19/12/202219/12/2022

4000.09.29.H56-221219-0001TRẦN THỊ NHIThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)19/12/202219/12/2022

5000.09.29.H56-221215-0001NGUYỄN VĂN THỦYThủ tục xử lý đơn tại cấp xã15/12/202226/12/2022

6000.09.29.H56-221214-0001MAI VĂN DUYThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)14/12/202215/12/2022

7000.09.29.H56-221213-1001ĐINH VĂN HẢIThủ tục đăng ký khai sinh13/12/202213/12/2022

8000.09.29.H56-221212-0001MÃ ĐỨC TÂNThủ tục đăng ký lại khai sinh12/12/202213/12/2022

9000.09.29.H56-221208-0005VŨ HUY KHÁNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

10000.09.29.H56-221208-0004PHẠM QUANG ĐỨCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

11000.09.29.H56-221208-0003MAI NGỌC HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

12000.09.29.H56-221208-0002MAI THỊ TUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

13000.09.29.H56-221208-0001NGUYỄN VĂN NAMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/12/202208/12/2022

14000.09.29.H56-221207-1001MAI VĂN THỨCThủ tục đăng ký khai sinh08/12/202208/12/2022

15000.09.29.H56-221207-1002NGUYỄN THỊ VÂNThủ tục đăng ký khai sinh08/12/202208/12/2022

16000.09.29.H56-221201-1002TRẦN VĂN NGHĨAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân02/12/202205/12/2022

17000.09.29.H56-221201-1001NGUYỄN BÁ THÀNHThủ tục đăng ký khai sinh02/12/202205/12/2022

18000.09.29.H56-221130-0006NGUYỄN VĂN TIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

19000.09.29.H56-221130-0005PHẠM VĂN THÔNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

20000.09.29.H56-221130-0004CHƯƠNG THỊ DỀNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

21000.09.29.H56-221130-0003NGUYỄN VĂN CƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

22000.09.29.H56-221130-0002PHẠM THỊ SÁNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

23000.09.29.H56-221130-1001TRẦN VĂN NGHĨAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân30/11/202230/11/2022

24000.09.29.H56-221130-0001MAI HỒNG TỚIThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/11/202230/11/2022

25000.09.29.H56-221129-0008NGUYỄN VĂN THUẬNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

26000.09.29.H56-221129-0007NGUYỄN VĂN SỸThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

27000.09.29.H56-221129-0006LƯU THỊ YẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

28000.09.29.H56-221129-0005MAI VĂN MINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

29000.09.29.H56-221129-0004NGUYỄN NGỌC THÀNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

30000.09.29.H56-221129-0003MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

31000.09.29.H56-221129-0002MAI SỸ SƠNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

32000.09.29.H56-221129-0001PHẠM VĂN DŨNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/11/202229/11/2022

33000.09.29.H56-221128-1002PHẠM BÁ QUÝThủ tục đăng ký kết hôn28/11/202229/11/2022

34000.09.29.H56-221128-1001LÊ TRUNG ĐIỆPThủ tục đăng ký khai sinh28/11/202229/11/2022

35000.09.29.H56-221123-1003PHẠM QUANG THUẬNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân23/11/202223/11/2022

36000.09.29.H56-221123-1002MAI HÀ LINHThủ tục đăng ký khai sinh23/11/202223/11/2022

37000.09.29.H56-221123-1001NGUYỄN VĂN GIA HUYThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch23/11/202223/11/2022

38000.09.29.H56-221122-0002VŨ ĐỨC THỤYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/11/202222/11/2022

39000.09.29.H56-221122-0001PHẠM THỊ THẢOThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/11/202222/11/2022

40000.09.29.H56-221121-0003PHẠM THỊ LỤAThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

41000.09.29.H56-221121-0002PHẠM THỊ THẢOThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

42000.09.29.H56-221121-0001NGUYỄN THỊ HUỆThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)21/11/202221/11/2022

43000.09.29.H56-221118-0003PHẠM VĂN TÂMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận18/11/202218/11/2022

44000.09.29.H56-221118-0002NGUYỄN VĂN THUẬNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)18/11/202218/11/2022

45000.09.29.H56-221118-0001NGUYỄN VĂN SỸThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận18/11/202218/11/2022

46000.09.29.H56-221117-1001TRẦN NGUYỄN AN NHIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch17/11/202217/11/2022

47000.09.29.H56-221116-1003MAI THỊ UYÊNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân16/11/202217/11/2022

48000.09.29.H56-221116-1002LÊ QUÝ PHÚCThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch16/11/202217/11/2022

49000.09.29.H56-221116-1001VŨ HUY TÙNG ANHThủ tục đăng ký khai sinh16/11/202217/11/2022

50000.09.29.H56-221115-0006PHẠM VĂN TỨThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

51000.09.29.H56-221115-0005MAI THỊ HƯƠNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

52000.09.29.H56-221115-0004PHẠM ĐÌNH CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

53000.09.29.H56-221115-0003MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

54000.09.29.H56-221115-0002MAI THỊ TÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

55000.09.29.H56-221115-0001ĐỖ ĐỨC TRƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận15/11/202215/11/2022

56000.09.29.H56-221109-1001MAI XUÂN TÚThủ tục đăng ký kết hôn09/11/202209/11/2022

57000.09.29.H56-221102-1003NGUYỄN THỦY TIÊNThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

58000.09.29.H56-221102-1001TRẦN VĂN HẬUThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

59000.09.29.H56-221102-1002BÙI VĂN BẢOThủ tục đăng ký khai sinh02/11/202202/11/2022

60000.09.29.H56-221031-1003MAI MINH HẬUThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch31/10/202231/10/2022

61000.09.29.H56-221031-1001PHẠM VĂN MINHThủ tục đăng ký kết hôn31/10/202231/10/2022

62000.09.29.H56-221031-1002PHẠM THỊ GIANGThủ tục đăng ký kết hôn31/10/202231/10/2022

63000.09.29.H56-221031-0005VI THỊ PHÚCThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)31/10/202231/10/2022

64000.09.29.H56-221031-0004VI THỊ PHÚCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

65000.09.29.H56-221031-0003NGUYỄN THỊ NỮThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)31/10/202231/10/2022

66000.09.29.H56-221031-0002NGUYỄN THỊ NỮThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

67000.09.29.H56-221031-0001VÕ THỊ HIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận31/10/202231/10/2022

68000.09.29.H56-221028-1001PHẠM THỊ NHUNGThủ tục đăng ký kết hôn28/10/202228/10/2022

69000.09.29.H56-221028-0003MAI THỊ OANHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

70000.09.29.H56-221028-0002HOÀNG THỊ LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

71000.09.29.H56-221028-0001MAI THỊ OANHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận28/10/202228/10/2022

72000.09.29.H56-221027-0002NGUYỄN THỊ MƠThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/10/202227/10/2022

73000.09.29.H56-221027-0001NGUYỄN THỊ MƠThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)27/10/202227/10/2022

74000.09.29.H56-221026-0004BÙI ĐÌNH KIÊNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/10/202226/10/2022

75000.09.29.H56-221026-0003LÊ TRUNG ĐIỆPThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/10/202226/10/2022

76000.09.29.H56-221026-0002TRẦN THỊ HẠNHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/10/202226/10/2022

77000.09.29.H56-221026-0001TRẦN THỊ HẠNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/10/202226/10/2022

78000.09.29.H56-221025-0003MAI VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)25/10/202225/10/2022

79000.09.29.H56-221025-0002MAI VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/10/202225/10/2022

80000.09.29.H56-221025-0001NGUYỄN THỊ TRINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/10/202225/10/2022

81000.09.29.H56-221024-1002NGUYỄN BÁ ĐĂNG KHOAThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch24/10/202224/10/2022

82000.09.29.H56-221024-1001NGUYỄN GIA BẢOThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch24/10/202224/10/2022

83000.09.29.H56-221024-0003PHẠM VĂN TÂMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

84000.09.29.H56-221024-0002PHẠM ĐÌNH CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

85000.09.29.H56-221024-0001MAI THỊ NGAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận24/10/202224/10/2022

86000.09.29.H56-221020-1001MAI NGỌC DIỆPThủ tục đăng ký khai sinh20/10/202220/10/2022

87000.09.29.H56-221017-1001PHẠM VĂN THANHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân17/10/202217/10/2022

88000.09.29.H56-221017-0004MAI VĂN THỨCThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)17/10/202217/10/2022

89000.09.29.H56-221017-0003NGUYỄN THỊ THOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

90000.09.29.H56-221017-0002MAI VĂN THỨCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

91000.09.29.H56-221017-0001PHẠM THỊ THOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận17/10/202217/10/2022

92000.09.29.H56-221012-1003PHAN MINH ANHThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

93000.09.29.H56-221012-1002PHAN ĐỨC HUYThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

94000.09.29.H56-221012-1001HÀ QUỲNH ANHThủ tục đăng ký khai sinh12/10/202212/10/2022

95000.09.29.H56-221010-1001NGUYỄN VĂN TIÊUThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân10/10/202210/10/2022

96000.09.29.H56-221007-1003MAI THỊ PHƯƠNGThủ tục đăng ký kết hôn07/10/202207/10/2022

97000.09.29.H56-221007-1002MAI THỊ THUThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân07/10/202207/10/2022

98000.09.29.H56-221007-1001HOÀNG THỊ VÂNThủ tục đăng ký kết hôn07/10/202207/10/2022

99000.09.29.H56-221007-0003PHẠM THỊ MAIThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận07/10/202207/10/2022

100000.09.29.H56-221007-0002LÊ THỊ MAI THƯƠNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)07/10/202207/10/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

101

000.09.29.H56-221007-0001

LÊ THỊ MAI THƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/10/2022

07/10/2022

102

000.09.29.H56-221006-1003

PHẠM NGỌC MINH KHUÊ

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

103

000.09.29.H56-221006-1002

LÊ THỊ MAI THƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

104

000.09.29.H56-221006-1001

NGUYỄN HỮU BẢO LONG

Thủ tục đăng ký khai sinh

06/10/2022

06/10/2022

105

000.09.29.H56-221005-1002

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/10/2022

05/10/2022

106

000.09.29.H56-221005-1001

PHẠM THỊ SÁNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/10/2022

05/10/2022

107

000.09.29.H56-221005-0002

PHẠM THỊ MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/10/2022

05/10/2022

108

000.09.29.H56-221005-0001

TRẦN VĂN HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/10/2022

05/10/2022

109

000.09.29.H56-221004-1001

LÊ THỊ HẰNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

04/10/2022

04/10/2022

110

000.09.29.H56-220929-1001

MAI THỊ HƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/09/2022

29/09/2022

111

000.09.29.H56-220929-0003

DƯƠNG VĂN HÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

112

000.09.29.H56-220929-0002

PHẠM QUANG TÀI

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

113

000.09.29.H56-220929-0001

BÙI THỊ ÁNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/09/2022

29/09/2022

114

000.09.29.H56-220928-0005

ĐỖ THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

115

000.09.29.H56-220928-0004

HÀ VĂN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

116

000.09.29.H56-220928-0003

PHẠM VĂN HÀO

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

117

000.09.29.H56-220928-0002

TRỊNH THỊ LÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

118

000.09.29.H56-220928-0001

BÙI THỊ DỊU

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/09/2022

28/09/2022

119

000.09.29.H56-220927-0002

NGUYỄN THỊ THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/09/2022

27/09/2022

120

000.09.29.H56-220927-0001

TRẦN THỊ HIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

27/09/2022

27/09/2022

121

000.09.29.H56-220926-1001

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/09/2022

26/09/2022

122

000.09.29.H56-220926-0006

MAI THỊ LAN

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/09/2022

26/09/2022

123

000.09.29.H56-220926-0005

MAI THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

124

000.09.29.H56-220926-0004

MAI THỊ THÙY

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

125

000.09.29.H56-220926-0003

TRẦN VĂN NĂNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

126

000.09.29.H56-220926-0002

LẠI THỊ NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

127

000.09.29.H56-220926-0001

LÊ THỊ OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/09/2022

26/09/2022

128

000.09.29.H56-220923-0002

NGUYỄN HUYỀN TRANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2022

23/09/2022

129

000.09.29.H56-220923-0001

LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/09/2022

23/09/2022

130

000.09.29.H56-220922-1003

NGHIÊM VĂN NAM

Thủ tục đăng ký kết hôn

22/09/2022

22/09/2022

131

000.09.29.H56-220922-1004

PHẠM THỊ ÁNH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/09/2022

22/09/2022

132

000.09.29.H56-220922-1001

MAI SỸ NHẬT

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/09/2022

22/09/2022

133

000.09.29.H56-220922-1002

PHẠM THỊ THI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

22/09/2022

22/09/2022

134

000.09.29.H56-220921-1002

MAI THU PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

21/09/2022

21/09/2022

135

000.09.29.H56-220921-0002

PHẠM VĂN SƠN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/09/2022

21/09/2022

136

000.09.29.H56-220921-0001

PHẠM QUANG SƠN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

21/09/2022

21/09/2022

137

000.09.29.H56-220921-1001

PHẠM THỊ LƯƠNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/09/2022

21/09/2022

138

000.09.29.H56-220920-0003

NGUYỄN VĂN PHỤNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

139

000.09.29.H56-220920-0002

MAI THỊ NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

140

000.09.29.H56-220920-0001

NGUYỄN THỊ LỆ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

20/09/2022

20/09/2022

141

000.09.29.H56-220920-1001

NGUYỄN VIẾT AN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

20/09/2022

20/09/2022

142

000.09.29.H56-220919-1001

NGUYỄN GIA BẢO

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/09/2022

19/09/2022

143

000.09.29.H56-220912-1001

MAI ĐỨC HÙNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/09/2022

12/09/2022

144

000.09.29.H56-220909-1001

MAI THỊ LINH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/09/2022

09/09/2022

145

000.09.29.H56-220908-1001

NGUYỄN XUÂN TÀI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

146

000.09.29.H56-220908-1002

NUYỄN VĂN GIÁP

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

147

000.09.29.H56-220908-1003

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08/09/2022

08/09/2022

148

000.09.29.H56-220907-1001

MAI XUÂN DŨNG

Thủ tục đăng ký kết hôn

07/09/2022

07/09/2022

149

000.09.29.H56-220906-1002

VŨ VĂN TOẢN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/09/2022

06/09/2022

150

000.09.29.H56-220906-1001

PHẠM THỊ MIỆN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/09/2022

06

151000.09.29.H56-220905-1003ĐẶNG THỊ KIM OANHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân05/09/202205/09/2022

152000.09.29.H56-220905-1002PHẠM GIA HUYThủ tục đăng ký khai sinh05/09/202205/09/2022

153000.09.29.H56-220905-1001VŨ ĐỨC BÌNHThủ tục đăng ký khai sinh05/09/202205/09/2022

154000.09.29.H56-220831-1003TRẦN GIA HUYThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

155000.09.29.H56-220831-1001PHẠM VĂN ANThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

156000.09.29.H56-220831-1002TRẦN QUỲNH NHIThủ tục đăng ký khai sinh31/08/202231/08/2022

157000.09.29.H56-220830-0005PHẠM BÁ HÀOThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

158000.09.29.H56-220830-0004ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

159000.09.29.H56-220830-0003PHẠM VĂN QUYỀNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

160000.09.29.H56-220830-0002TRƯƠNG THỊ XUYẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

161000.09.29.H56-220830-0001ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/08/202230/08/2022

162000.09.29.H56-220829-1007NGUYỄN HẠ VYThủ tục đăng ký khai sinh29/08/202229/08/2022

163000.09.29.H56-220829-1006MAI AN NHIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

164000.09.29.H56-220829-0002TRẦN THỊ LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/08/202229/08/2022

165000.09.29.H56-220829-0001NGUYỄN TÀI THẤMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)29/08/202229/08/2022

166000.09.29.H56-220829-1005NGUYỄN GIA HƯNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

167000.09.29.H56-220829-1001PHẠM QUỲNH CHIThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

168000.09.29.H56-220829-1002NGUYỄN GIA BẢOThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

169000.09.29.H56-220829-1003MAI QUỲNH ANHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

170000.09.29.H56-220829-1004NGUYỄN THẢO VÂNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch29/08/202229/08/2022

171000.09.29.H56-220817-1001PHẠM NGUYỄN THỊ TRÚC LINHThủ tục đăng ký khai sinh17/08/202217/08/2022

172000.09.29.H56-220817-0001MAI THỊ LINHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)17/08/202217/08/2022

173000.09.29.H56-220815-1001ĐẶNG MINH KIÊNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch15/08/202215/08/2022

174000.09.29.H56-220815-0001MAI VĂN ĐINHThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)15/08/202215/08/2022

175000.09.29.H56-220812-1001NGUYỄN THỊ THỦYThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân12/08/202212/08/2022

176000.09.29.H56-220812-1002ĐỖ ĐỨC TRƯỜNGThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân12/08/202212/08/2022

177000.09.29.H56-220812-0003MAI THỊ THƠMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)12/08/202212/08/2022

178000.09.29.H56-220812-0002MAI VĂN THUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận12/08/202212/08/2022

179000.09.29.H56-220812-0001BÙI THỊ QUẾThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận12/08/202212/08/2022

180000.09.29.H56-220809-1005MAI THỊ HOAThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân09/08/202209/08/2022

181000.09.29.H56-220809-1003MAI THỊ HIỀNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân09/08/202209/08/2022

182000.09.29.H56-220809-1004LƯU THỊ YẾNThủ tục đăng ký kết hôn09/08/202209/08/2022

183000.09.29.H56-220809-1001NGUYỄN HUY HOÀNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch09/08/202209/08/2022

184000.09.29.H56-220809-1002PHẠM TRIỆU VIỆT HƯNGThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch09/08/202209/08/2022

185000.09.29.H56-220809-0002BÙI THỊ LỤAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận09/08/202209/08/2022

186000.09.29.H56-220809-0001PHẠM ĐÌNH HÒAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận09/08/202209/08/2022

187000.09.29.H56-220808-1004NGUYỄN THỊ LỆThủ tục đăng ký khai sinh08/08/202209/08/2022

188000.09.29.H56-220808-1003MAI THỊ KHUYÊNThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân08/08/202208/08/2022

189000.09.29.H56-220808-1002MAI VĂN HOÀNG ANHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch08/08/202208/08/2022

190000.09.29.H56-220808-1001MAI HƯƠNG QUỲNHThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch08/08/202208/08/2022

191000.09.29.H56-220808-0002PHẠM VĂN SÍNHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/08/202208/08/2022

192000.09.29.H56-220808-0001VŨ THỊ KHOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận08/08/202208/08/2022

193000.09.29.H56-220804-0003PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận04/08/202204/08/2022

194000.09.29.H56-220804-0002PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)04/08/202204/08/2022

195000.09.29.H56-220804-0001PHẠM VĂN DŨNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận04/08/202204/08/2022

196000.09.29.H56-220802-0003ĐINH THỊ THÚYThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận02/08/202202/08/2022

197000.09.29.H56-220802-0002ĐỒNG THỊ VÂNThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)02/08/202202/08/2022

198000.09.29.H56-220802-0001ĐỒNG THỊ VÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận02/08/202203/08/2022

199000.09.29.H56-220801-1002PHẠM BẢO LONGThủ tục đăng ký khai sinh01/08/202201/08/2022

200000.09.29.H56-220801-1001TRẦN THỊ HIỀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch01/08/202201/08/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

201000.09.29.H56-220801-0002VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)01/08/202201/08/2022

202000.09.29.H56-220801-0001VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận01/08/202201/08/2022

203000.09.29.H56-220729-0002NGUYỄN VĂN HOÀNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/07/202229/07/2022

204000.09.29.H56-220729-0001MAI THỊ ĐOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận29/07/202229/07/2022

205000.09.29.H56-220729-1001PHẠM THỊ MINHThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân29/07/202229/07/2022

206000.09.29.H56-220728-1002MAI THỊ HUYỀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch28/07/202228/07/2022

207000.09.29.H56-220728-1001NGUYỄN QUỐC CƯỜNGThủ tục đăng ký kết hôn28/07/202228/07/2022

208000.09.29.H56-220727-0006BÙI THỊ DỊUThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

209000.09.29.H56-220727-0005NGUYỄN VĂN NĂNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

210000.09.29.H56-220727-0004KHƯƠNG THỊ YẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

211000.09.29.H56-220727-0003ĐẶNG QUỐC HƯỜNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

212000.09.29.H56-220727-0002MAI THỊ LÀThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

213000.09.29.H56-220727-0001HÀ THỊ NHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận27/07/202227/07/2022

214000.09.29.H56-220726-0004NGUYỄN THỊ HUỆThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

215000.09.29.H56-220726-0003HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

216000.09.29.H56-220726-0002HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)26/07/202226/07/2022

217000.09.29.H56-220726-0001HÀ VĂN CHUNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận26/07/202226/07/2022

218000.09.29.H56-220725-1003PHẠM THỊ HƯƠNG GIANGThủ tục đăng ký khai sinh25/07/202226/07/2022

219000.09.29.H56-220725-1002PHẠM MINH QUANGThủ tục đăng ký khai sinh25/07/202225/07/2022

220000.09.29.H56-220725-1001DƯƠNG THỊ HỒNGThủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân25/07/202225/07/2022

221000.09.29.H56-220725-0004VŨ THỊ HÒAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

222000.09.29.H56-220725-0003TRÌNH VĂN CHIẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

223000.09.29.H56-220725-0002TRÌNH VĂN THẮNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

224000.09.29.H56-220725-0001TRƯƠNG THỊ XUYẾNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận25/07/202225/07/2022

225000.09.29.H56-220722-0004VŨ VĂN NGUYÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

226000.09.29.H56-220722-0003VŨ VĂN HƯNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

227000.09.29.H56-220722-0002LÊ VĂN THIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

228000.09.29.H56-220722-0001TRÌNH THỊ NAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận22/07/202222/07/2022

229000.09.29.H56-220721-1001MAI VĂN TUÂNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch21/07/202221/07/2022

230000.09.29.H56-220721-0004TRẦN THỊ ĐƯỢMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

231000.09.29.H56-220721-0003ĐỒNG VĂN LƯƠNGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

232000.09.29.H56-220721-0002TRẦN THỊ VÂNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

233000.09.29.H56-220721-0001PHẠM THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận21/07/202221/07/2022

234000.09.29.H56-220720-0001MAI THỊ TUYẾT TRINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận20/07/202220/07/2022

235000.09.29.H56-220718-1001TRẦN TẤN TOÀNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch18/07/202218/07/2022

236000.09.29.H56-220718-0001HÀ THỊ THUThủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)18/07/202218/07/2022

237000.09.29.H56-220713-0009VŨ THỊ LINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

238000.09.29.H56-220713-0008MAI THỊ HOAThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

239000.09.29.H56-220713-0007MAI SỸ BỐNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

240000.09.29.H56-220713-0006NGUYỄN THỊ LOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

241000.09.29.H56-220713-0005MAI XUÂN BẮCThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

242000.09.29.H56-220713-0004MAI BẢO LONGThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

243000.09.29.H56-220713-0003MAI THỊ LOANThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

244000.09.29.H56-220713-0002MAI THỊ THƠMThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

245000.09.29.H56-220713-0001PHẠM ĐÌNH MINHThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận13/07/202213/07/2022

246000.09.29.H56-220704-1003NGUYỄN THỊ HIỀNThủ tục đăng ký kết hôn04/07/202204/07/2022

247000.09.29.H56-220704-1001PHẠM KỲ ANHThủ tục đăng ký khai sinh04/07/202204/07/2022

248000.09.29.H56-220704-1002ĐOÀN MINH CHIẾNThủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch04/07/202204/07/2022

249000.09.29.H56-220630-0004HÀ THỊ THUThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/06/202230/06/2022

250000.09.29.H56-220630-0003VŨ VĂN LIÊNThủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận30/06/202230/06/2022

1

2

3

4

5

...

Trang cuối

51

000.09.29.H56-220630-0002

PHẠM THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/06/2022

30/06/2022

252

000.09.29.H56-220630-0001

PHẠM VĂN HUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/06/2022

30/06/2022

253

000.09.29.H56-220630-1003

VŨ VĂN VĂN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

254

000.09.29.H56-220630-1001

NGUYỄN TRỌNG TUYẾN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

255

000.09.29.H56-220630-1002

MAI XUÂN SƠN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/06/2022

30/06/2022

256

000.09.29.H56-220629-0002

PHẠM THỊ THU

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

29/06/2022

29/06/2022

257

000.09.29.H56-220629-0001

VŨ THỊ VUI

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

29/06/2022

29/06/2022

258

000.09.29.H56-220628-1001

MAI CHI

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/06/2022

29/06/2022

259

000.09.29.H56-220627-1001

NGUYỄN BẢO NGỌC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

27/06/2022

27/06/2022

260

000.09.29.H56-220627-1002

THỊNH THỊ XUÂN

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

27/06/2022

27/06/2022

261

000.09.29.H56-220624-0008

ĐẶNG VĂN NGHỊ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

262

000.09.29.H56-220624-0007

ĐOÀN THỊ THUẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

263

000.09.29.H56-220624-0006

MAI THỊ TUYẾT

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

264

000.09.29.H56-220624-0005

MAI SỸ TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

265

000.09.29.H56-220624-0004

ĐỖ NGỌC TRỌNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

266

000.09.29.H56-220624-0003

THỊNH THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

267

000.09.29.H56-220624-0002

THỊNH VĂN QUYỂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

268

000.09.29.H56-220624-0001

PHÍ THỊ HƯƠNG QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/06/2022

24/06/2022

269

000.09.29.H56-220620-1001

MAI NGỌC MỚI

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/06/2022

20/06/2022

270

000.09.29.H56-220620-1002

LÊ THỊ HUYỀN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/06/2022

20/06/2022

271

000.09.29.H56-220617-1002

NGUYỄN PHẠM HUYỀN MY

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/06/2022

17/06/2022

272

000.09.29.H56-220617-1001

VŨ VĂN NGŨ

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17/06/2022

17/06/2022

273

000.09.29.H56-220616-1001

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

16/06/2022

16/06/2022

274

000.09.29.H56-220616-0004

MAI VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

275

000.09.29.H56-220616-0003

MAI THỊ CHINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

276

000.09.29.H56-220616-0002

PHẠM THỊ THỰC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

277

000.09.29.H56-220616-0001

PHẠM THỊ VIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/06/2022

16/06/2022

278

000.09.29.H56-220613-0008

TRẦN VĂN TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

279

000.09.29.H56-220613-0007

THỊNH VĂN ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

280

000.09.29.H56-220613-0006

THỊNH VĂN LUYỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

281

000.09.29.H56-220613-0005

PHẠM VẮN HÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

282

000.09.29.H56-220613-0004

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

283

000.09.29.H56-220613-0003

VŨ THỊ KIM OANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

284

000.09.29.H56-220613-0002

HOÀNG THỊ VÒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

285

000.09.29.H56-220613-0001

ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/06/2022

13/06/2022

286

000.09.29.H56-220613-1003

NGHIÊM VĂN CƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/06/2022

13/06/2022

287

000.09.29.H56-220613-1001

PHẠM NGỌC THANH

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/06/2022

13/06/2022

288

000.09.29.H56-220613-1002

NGUYỄN VĂN LINH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

13/06/2022

13/06/2022

289

000.09.29.H56-220610-1004

TRẦN VĂN TUẤN

Thủ tục đăng ký kết hôn

10/06/2022

10/06/2022

290

000.09.29.H56-220610-1001

THỊNH THỊ ANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

291

000.09.29.H56-220610-1002

THỊNH VĂN NGỌC

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

292

000.09.29.H56-220610-1003

THỊNH VĂN BÍNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

10/06/2022

10/06/2022

293

000.09.29.H56-220609-1005

NGUYỄN THỊ TƯƠI

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

294

000.09.29.H56-220609-1003

THỊNH THỊ CHUNG

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

295

000.09.29.H56-220609-1004

VŨ THỊ KIM OANH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

296

000.09.29.H56-220609-1002

TRẦN VĂN BÌNH

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

297

000.09.29.H56-220609-1001

NGUYỄN ĐOÀN TUỆ LÂM

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

09/06/2022

09/06/2022

298

000.09.29.H56-220607-1004

CAO QUỲNH ANH

Thủ tục đăng ký khai sinh

07/06/2022

07/06/2022

299

000.09.29.H56-220607-1001

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

300

000.09.29.H56-220607-1002

VŨ VĂN CHUNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

301

000.09.29.H56-220607-1003

PHẠM ĐÌNH TUẤN

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

07/06/2022

07/06/2022

302

000.09.29.H56-220602-1001

VŨ THỊ HÀ

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/06/2022

02/06/2022

303

000.09.29.H56-220602-1002

VŨ HOÀNG NHẬT THU

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/06/2022

02/06/2022